dinsdag, 03 februari 2015 16:46

Onderhoud aan groen en speeltoestellen in Lavendelveld e.o.

Tot medio maart vindt groot onderhoud plaats aan het openbaar groen en de speeltoestellen van het Lavendelveld en omliggende straten.

Het onderhoud is nodig wegens veroudering en slijtage. De groenaanpak omvat het snoeien en herstellen van de groenstroken, vervangen van plantvakken door nieuwe beplanting en het rooien van enkele bomen. Deze twee bomen zijn zieke kastanjes. De speeltoestellen worden opgeknapt en deels vervangen.

Gorenonderhoud

Het groenonderhoud is nodig omdat het bestaande groen op verschillende plekken in zeer slechte staat verkeerd en om na de onderhoudsbeurt weer voor langere tijd gezond en mooi groen in de starten te hebben. Al het groen dat verwijderd, wordt ten minste vervangen door nieuwe beplanting of bomen van hetzelfde soort. Irado voert de werkzaamheden uit.

Speeltoestellen

In samenspraak met omwonenden krijgt ook het speelterreintje naast de Goteborg een opknapbeurt. De speeltoestellen worden gerepareerd en waar nodig vernieuwd en er komt een nieuwe omheining met een groene haag.

Bekijk het plan hier: http://www.schiedam.nl/Docs/gemeente/Werkzaamheden%20en%20Projecten/Woudhoek/de%20velden/De%20Velden%20DO%20concept%20okt2014.pdf

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws