donderdag, 08 oktober 2015 17:31

Onderzoek mogelijkheden opvang vluchtelingen in Schiedam

Dinsdag 8 september heeft burgemeester Cor Lamers namens het college voor de raadscommissie een statement afgegeven over de humanitaire tragedie die zo veel mensen treft. Hij heeft toen aangekondigd dat de gemeente gaat onderzoeken of en zo ja welke mogelijkheden Schiedam heeft – nu en in de naaste toekomst - om een substantieel aantal vluchtelingen op humane wijze en voor een langere periode opvang te bieden.

De gemeente anticipeert daarmee op een mogelijk verzoek van het COA om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen die naar Nederland komen. Dat verzoek heeft het COA overigens nog niet gedaan.

Het onderzoek loopt. Daarbij verkent de gemeente niet alleen locaties die mogelijk in aanmerking komen, maar kijkt ze ook naar de gevolgen van de komst van vluchtelingen voor onder andere onderwijs, werk, gezondheidszorg en vrijwilligerswerk.

In deze oriënterende fase heeft het college bij de raadsleden, tijdens twee informele en besloten bijeenkomsten, hun ideeën en suggesties over het onderzoek opgehaald. Op hun verzoek is burgemeester Cor Lamers, samen met wethouders Patricia van Aaken en Mario Stam, woensdagavond 7 oktober in gesprek gegaan met de voorzitters van de bewonersverenigingen om ook bij hen aandachtspunten en zorgen op te halen.

In deze oriënterende fase wordt duidelijk of er, naar het oordeel van het college, in Schiedam geschikte opvanglocaties zijn of kunnen komen. De uitkomst kan zijn dat er geen geschikte locatie is. Het kan ook zijn dat het college één of meerdere locaties geschikt acht. In dat laatste geval heeft de gemeente haar ‘huiswerk’ gedaan op het moment dat Schiedam een verzoek krijgt van het COA.

Op het moment dat het COA de gemeente Schiedam daadwerkelijk het verzoek doet een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen, start de gebruikelijke openbare besluitvorming waaraan iedereen die dat wil een bijdrage zal kunnen leveren.

Onderzoek mogelijkheden opvang vluchtelingen in Schiedam

Advertentie