zondag, 26 oktober 2014 14:17

Onderzoek naar adoptie plantenbakken door bewoners

Twee ingediende voorstellen van Schiedams DOEN betreffen het zelf onderhouden/apoteren van struiken en plantenbakken in de eigen straat. De indieners Herbert Nikkels en Nel van Oudenaarde vinden dan ook dat de twee voorstellen best te combineren zijn.
Piet Bliek, procesmanager Groen, Spelen, Waterkwaliteit en Sportvelden van de gemeente Schiedam, is aan het onderzoeken of er al afspraken gelden of convenanten zijn opgesteld in andere steden.

In de Plantage zijn met bomenkenner Huib Sneep al een paar jaar geleden afspraken gemaakt over het onderhoud van bloemen en planten in het park, en dat werkt naar ieders tevredenheid.

Nel van Oudenaarde: "De stad komt er met veel groen veel gezelliger uit te zien. Daarnaast is het goed voor de sociale cohesie, want als je bezig bent met het verzorgen van de bak, is er bijna altijd wel iemand die voorbij loopt waar je dan een praatje mee kunt maken. Tegelijk geef je de bewoner ook de verantwoording om de buurt schoon en gezellig te maken. En het zet de gemeente ook in een positief beeld, omdat er in Schiedam zo wordt samengewerkt aan een leefbare en gezellige stad."

De gemeente zal over de te leveren plantenbakken afspraken moeten maken met de bewoner. En bijvoorbeeld ook met de BGS die de nieuwe plantenbakken (tegen een leuk tarief) plaatst en eenmalig vult met aarde en planten.

Nel denkt dat je er ook winkeliers en restaurants bij kunt betrekken: laat ze een plantenbak adopteren voor de ingang van hun zaak. Nog leuker zou zijn als een ambtenaar samen met een bewoner de bak adopteert, waardoor zij ook met elkaar in gesprek komen.

Meer informatie: http://schiedamsdoen.nl/73-plantenbakken-adopteren/

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws