vrijdag, 18 maart 2016 21:18

Onderzoeken nieuw luchthavenbesluit gepresenteerd

Rotterdam The Hague Airport heeft afgelopen maandag de resultaten van onderzoeken naar de economische en milieueffecten van verdere ontwikkeling van de luchthaven gepresenteerd aan gemeenten, bestuurders, bedrijfsleven en omwonenden van het vliegveld. De onderzoeksresultaten zijn nodig voor de besluitvorming over een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport.

De gemeente Schiedam en de andere leden van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam zullen de rapporten de komende periode nader bestuderen. Bij het beoordelen van de plannen heeft de gemeente uiteraard aandacht voor de extra overlast en beperkingen die uitbreiding met zich zou meebrengen. We zetten dit af tegen de eventuele voordelen die de plannen van Rotterdam The Hague Airport voor Schiedam zouden kunnen hebben. Vooralsnog houdt de gemeente Schiedam vast aan het standpunt dat Rotterdam The Hague Airport alleen mag groeien binnen de huidige geluidsruimte.

Hier vindt u de informatie van Rotterdam The Hague Airport

Onderzoeken nieuw luchthavenbesluit gepresenteerd

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws