donderdag, 31 maart 2016 00:11

ONS.Vlaardingen stelt vragen over BV Stadsherstel

Gezien uw brief van 22 maart jongstleden over ‘Stadsherstel Maassteden BV i.o.’, gelet op het artikel in het AD “Krachten bundelen voor steden” van 29 maart, en vanwege de onlangs ontbonden stichting Stadsherstel, heeft de fractie van ONS.Vlaardingen de indruk dat u van plan bent te willen participeren in een nieuwe organisatie “Stadsherstel”.

De fractie van ONS.Vlaardingen heeft daarover de volgende vragen:

1. Bent u in het bezit van het zogenoemde ‘ambitiedocument’ van de stuurgroep ‘Project Stadsherstel Maassteden’? Zo ja, bent u bereid om dit aan de leden van de raad door te sturen, en wanneer?

2. Welk bedrag heeft u totaal in de tijd van haar bestaan beschikbaar gesteld aan de Stichting Stadsherstel?

3. Welk bedrag, of welk percentage daarvan, is er direct besteed aan verbetering van de Hoogstraat?

4. Welk bedrag, of welk percentage daarvan is er opgegaan aan overheadkosten, zoals salarissen, fees of vergoedingen aan derden?

5. Welke concrete resultaten heeft de stichting behaald op gebied van stadsherstel?

6. In welk mate meent u dat de geïnvesteerde bedragen efficiënte resultaten hebben opgeleverd op gebied van stadsherstel?

7. Heeft u, en zo ja welke, concrete investeringen gepleegd in de Hoogstraat, buiten voornoemde stichting om? Zo ja, welke, en voor welke bedragen?

8. Hoe is de ontbinding van de voornoemde stichting in financieel opzicht gerealiseerd? (bij ontbinding of opheffing komen eventuele overschotten immers aan de bestuurders ter besteding, dan wel zouden zij aangesproken kunnen worden voor tekorten)?

9. Hoe en in welke mate ziet u het initiatief van de voornoemde stuurgroep als zeer positief, met name ten opzichte van de leegstand in de binnenstad, het Actieplan Economie en de voornoemde Stichting?

10. Denkt u met de nieuwe BV - los van de samenwerking met Maassluis en Schiedam - niet in herhaling te gaan vallen?

11. U schrijft in uw brief dat u zeer positief tegenover het nieuwe initiatief staat. Kunt u hierop een toelichting geven?

12. U schrijft ook “dat er nog een aantal zaken onderzocht moet worden”. Om welke zaken gaat dat dan?

13. Heeft u bij Vlaardingse ondernemers geïnformeerd wat zij van zo’n nieuw project vinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst?

14. U schrijft in uw brief dat u “vooral taken ziet weggelegd in projecten met een grote maatschappelijke meerwaarde”. Aan wat voor projecten denkt u dan? Kunt u een paar voorbeelden noemen?

15. Denkt u dat Paul Smolders (genoemd in het artikel in het AD) – gezien de reputatie die hij bij Hoogstraatondernemers heeft achtergelaten – de juiste persoon is om de nieuwe BV te gaan leiden? Zo ja, waarom?

16. Wat zou volgens u de (eventuele) maximale financiële bijdrage van de gemeente Vlaardingen moeten of mogen zijn aan de nieuwe vennootschap, en welk concreet meetbaar resultaat wilt u daarmee realiseren? En waar komt dat geld vandaan?

ONS.Vlaardingen stelt vragen over BV Stadsherstel

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws