woensdag, 19 juli 2017 14:48

ONS.Vlaardingen stelt vragen over GenX

Vlaardingen - Naar aanleiding van ophef rond de lozing van de giftige stof GenX op het oppervlaktewater heeft de fractie van ONS.Vlaardingen de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Kunt u bevestigen of ontkennen dat GenX ook in het oppervlaktewater zit dat wordt gebruikt voor drinkwater voor de inwoners van Vlaardingen?
Waarom wordt GenX op het oppervlaktewater geloosd? Welke alternatieven zijn er?De provincie zegt strenger toezicht te zullen gaan houden. Maar wat is de houding van de gemeente Vlaardingen in deze zaak? Wat doet onze wethouder Milieu zelf concreet om te zorgen dat er een einde komt aan de lozingen?
Bent u bereid om zich aan te sluiten bij andere gemeenten of instanties die zich zorgen maken en initiatieven nemen tegen de vervuiler in deze zaak? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om dan eventueel zelf dat initiatief te nemen? Zo nee, waarom niet?
Bent u bereid om onze gemeenteraad nauwgezet op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in deze zaak?

Afbeelding: Hydroviv.com

ONS.Vlaardingen stelt vragen over GenX

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws