donderdag, 03 augustus 2017 18:31

ONS.Vlaardingen stelt vragen over petrochemische industrie

Vlaardingen - In de serie vragen van ONS.Vlaardingen vandaag: de petrochemische industrie. 

'De twee recente ongelukken bij Shell zijn de zoveelste in een over de jaren heen lange rij van incidenten bij de petrochemische industrie aan onze 'overkant'. Via de griffie ontvingen wij een bericht van Shell, maar vanuit onze burgemeester en de eigen wethouders Economie en Milieu blijft het oorverdovend stil.' schrijft de politieke partij. 

'Ongeveer de helft van de bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, kampt met ouderdomsverschijnselen.' Dat stellen de inspectiediensten in het rapport Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De meeste industriële installaties in Nederland, ook die in de Rotterdamse haven, zijn gebouwd in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waarschuwen zij. De Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie, red.), de milieudiensten, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de brandweer controleren dit jaar al extra op slijtage. Volgens de inspecties onderschatten de bedrijven de risico's 'ernstig'. 

Nederland telt 373 bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken en vallen in de zwaarste toezichtscategorie Brzo (Besluit risico's zware ongevallen). Van deze Brzo-bedrijven staan er 117 in Zuid-Holland. Het gros in Pernis, de Botlek en de Europoort.

Behalve voor slijtage door tientallen decennia gebruik waarschuwen de inspectiediensten ook voor het achteruit gaan van installaties omdat ze verkeerd bediend worden, mede doordat in de loop der jaren specifieke kennis over die installaties uit de bedrijven verdwijnt.

ONS.Vlaardingen heeft hierover de volgende vragen.

  1. Kunt u ons (via DCMR) een overzicht geven van alle kleinere en grotere incidenten 'aan de overkant' over de afgelopen vijf jaar?
  2. Wat zijn, met als directe aanleiding de twee meest recente ongelukken bij Shell, de concrete acties die ons college inmiddels heeft genomen richting de petrochemische industrie en/of DCMR, en eventuele gezamenlijke acties vanuit de waterweggemeenten of de Metropoolregio?
  3. Hoe acceptabel of onacceptabel vindt u de reeks incidenten?
  4. Wilt u alstublieft niet antwoorden dat het aantal incidenten nooit is terug te brengen tot nul, want dat is niet waar wij om vragen.
ONS.Vlaardingen stelt vragen over petrochemische industrie

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws