woensdag, 10 mei 2017 16:54

ONS.Vlaardingen wenst geen Greenport

Vlaardingen - De politiek partij ONS.Vlaardingn stuurde PopUpTv dit bericht: Uit een interview van Omroep Vlaardingen -na een knap stukje onderzoeksjournalistiek- met projectleider dhr Wesseling van de Provincie Z-H blijkt, dat er een serieus voornemen is om een koelport (annex Greenport) te vestigen aan de Zevenmanshaven te Vlaardingen.

Deze zou nodig zijn om de inkomende reefers (koel containers) direct te kunnen doorvoeren vanuit het noordelijk havengebied naar met name het Westland. Nu nog moeten de reefers uit ofwel de Waalhaven, danwel uit Ridderkerk worden opgehaald en worden doorgevoerd. Deze "greenport" zou naar het zich laat aanzien al eind dit jaar operationeel kunnen zijn en bestaat feitelijk uit niets meer dan een geasfalteerd perceel waar de reefers steeds tijdelijk worden gestald en worden opgehaald, met daaromheen een beveiligingshek. (...). In eerste instantie dient de greenport ruimte te bieden voor 10.000tot 12.000 reefers met een groei naar 30.000 per jaar. De voordelen liggen dus vooral bij het Westland en de betrokken (importerende) bedrijven.

Het voordeel voor Vlaardingen is vrijwel nihil; er wordt slechts een stuk grond verkocht en aan werkgelegenheid biedt het vrijwel niets, noch biedt het enig ander economisch voordeel.
Blijkens de stukken die Omroep Vlaardingen heeft weten op te duikelen en zoals dhr Wesseling bevestigt is de gemeente Vlaardingen hiermee al lang bekend, heeft zij er geen bezwaar tegen en zijn er geen voorwaardes aan de komst van deze greenport gesteld. Een en ander is bij de betrokken bestuurders al tenminste een jaar bekend. Dat wil zeggen, zo blijkt dat alles uit de stukken, maar noch de ambtenaren, noch de portefeuillehouders willen dit alles bevestigen (...). Kennelijk is niemand binnen de gemeente hiermee bekend (?).

Duidelijk mag zijn, dat al dit vrachtverkeer alsdan zijn weg moet vinden heen en weer over de Marathonweg, met tenminste zo'n 100 a 150 vrachtauto's per dag bovenop de huidige verkeersdruk.Toekomstig worden dat er dan dus ca 200 a 250 per dag...

Aangezien de druk en belasting op de Marathonweg nu al te groot is worden de problemen alleen maar groter als de Greenport er komt. Immers de verkeersdruk, de veiligheid, de milieubelasting (CO2) et cetera zijn nu al te groot en worden straks onoverkomelijk. Omdat het college van Vlaardingen blijkbaar geen enkel beletsel ziet en evenmin voorwaardes of compensatie verlangt is de komst van de Greenport voor ONS.Vlaardingen absoluut onbespreekbaar. Dat het college de Raad hierover geenszins heeft geïnformeerd is voor ONS.Vlaardingen overigens eveneens niet acceptabel.Het college van Vlaardingen heeft dus heel wat uit te leggen, zowel aan de Raad als aan de inwoners van Vlaardingen.

Namens de fractie van ONS.Vlaardingen,

Erwin P.M. Bierling MBA

ONS.Vlaardingen wenst geen Greenport

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws