maandag, 02 november 2015 16:56

Ontwikkeling Schiedams havengebied gaat door

Op 29 oktober ondertekende de gemeente Schiedam samen met diverse partners een intentieovereenkomst om samen het Schiedamse havengebied te herstructureren en zo de kracht van het maritieme cluster te versterken. Een van de belangrijke nieuwe samenwerkingspartners is het Havenbedrijf Rotterdam.

Met de ondertekening zet Schiedam een stap voorwaarts in de ontwikkeling van zijn havengebied. Wethouder Nathalie Gouweleeuw (o.a. maritieme ontwikkeling): “De toekomst van de Schiedamse haven staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een bredere herbezinning op de ruimtelijk economische kansen van de regio en het realiseren van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Dit brengt Schiedam écht vooruit.”

Kennisdag havenontwikkeling

De ondertekening was de afsluiting van een kennisdag over de ontwikkeling van het havengebied. Ongeveer 120 deskundigen op het gebied van maritieme innovatie en economie, ruimtelijke ordening en verkeer, milieu en duurzaamheid, educatie en arbeidsmarkt en openbare ruimte en recreatie deelden kennis voor de praktische invulling van de ontwikkeling.

In het programmaonderdeel ‘havenforum’ werd de waarde benadrukt van de ontwikkeling voor de stad Schiedam en voor de Rotterdamse haven. Samenwerking en daarmee positieversterking nationaal en mondiaal kwam daarbij herhaaldelijk naar voren. Burgemeester Lamers zei hier eerder over: “Het Schiedamse maritieme cluster is niet alleen een belangrijke asset voor Schiedam, maar voor het hele Rotterdamse havencluster. De aantrekkelijkheid daarvan wordt namelijk versterkt door de mogelijkheid om schepen naast het laden en lossen ook te kunnen repareren – in Schiedam.”

Kennisontwikkeling en werkgelegenheid

Burgemeester Lamers benoemde in zijn welkomstwoord ook de collectieve ambitie van de aanwezigen om het Schiedamse havengebied sterker in te zetten voor sociale stijging, kennisontwikkeling en werkgelegenheid voor Schiedammers: “We staan nu aan de vooravond van nieuwe investeringen die nodig zijn om de kracht die ons havengebied al meer dan 100 jaar heeft, vast te houden en zelfs te versterken. Een aantrekkelijke en innovatieve haven is van onschatbare waarde voor de stad en ver daarbuiten. Andersom is een aantrekkelijke stad een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken en behouden van deskundige werknemers.”

Samenwerkingspartners

De intentieverklaring werd ondertekend door de vereniging van Wiltonhavengebruikers, de ondernemersvereniging Vijfsluizen en Wilhelminahaven, de gemeente Schiedam, het Havenbedrijf Rotterdam, de Provincie Zuid- Holland, de GGD, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Verkeersonderneming. Daarnaast wordt bij de planvorming samengewerkt met onder andere bewonersvertegenwoordigers (vereniging, gemeenteraad), TNO, de TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Watertaxi, Yes – Delft, Innovation Quarter, DCMR en de RDM- Campus.

Vervolgproces

Met de ondertekening van de overeenkomst spreken de ondertekenaars de intentie uit om samen te gaan werken aan een duurzame en op de toekomst toegeruste Schiedamse zeehaven met een sterk maritiem cluster en een gezonde leefomgeving. De partijen stellen in 2016 een plan van aanpak op.

Ontwikkeling Schiedams havengebied gaat door

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws