dinsdag, 22 augustus 2017 20:31

Ook D66 Schiedam stelt vragen over communicatie rond brand Esso

Schiedam - Naar aanleiding van de problemen rond het communiceren en informeren over de brand in de Botlek van gisteren, hebben John van Sliedregt en Juliette Glavimans van D66 Schiedam schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W.

De volledige tekst van deze vragen leest u hieronder.

Op maandag 21 augustus brak er brand uit bij ExxonMobil in de Botlek.
In de communicatie richting de inwoners van de regio, dus ook Schiedam, is daarbij een aantal zaken fout gegaan.
Zo werd in eerste instantie een leeg Alertbericht verzonden, was de website rijnmondveilig.nl onbereikbaar en gaf een aantal Schiedammers aan geen alert ontvangen te hebben.
D66 vindt dit zeer kwalijk. Juist als het nodig is, dient de informatieverstrekking bij incidenten op orde te zijn. Onze inwoners dienen dan niet aangewezen te zijn op informatie via derden.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

1.
Volgens de veiligheidsregio was de website rijnmondveilig.nl niet bereikbaar vanwege het grote aantal bezoekers. Klopt dit?
Zo ja:
1a. Hoe is dit mogelijk bij een dergelijke, voor calamiteiten bedoelde site?
1b. Wilt u er bij de veiligheidsregio op aandringen met spoed maatregelen te nemen, zodat dit in het vervolg niet meer kan voorkomen en de termijn waarop dit geregeld is delen met de raad?
2.
Zo nee: Wat was dan wel de reden dat deze website uit de lucht was en hoe wordt dit in de toekomst voorkomen.
3.
Wat zijn de jaarlijkse kosten van deze website en hoeveel draagt Schiedam daaraan bij?
4.
Klopt het, dat binnen een gebied niet iedereen die zich voor deze dienst aangemeld heeft een Alert ontvangen heeft?
Zo ja, hoe kan dit en op welke wijze wordt dit in de toekomst voorkomen?
5.
Wie bepaalt, welke aanmelders een Alert ontvangen en wat zijn hierbij de criteria?
6.
Op welke wijze gaat het college zich binnen de Veiligheidsregio inzetten om communicatieproblemen naar de inwoners van Schiedam, zoals deze zich nu voordeden, in de toekomst te voorkomen?

Namens de fractie van D66 Schiedam
John van Sliedregt
Juliette Glavimans
Ook D66 Schiedam stelt vragen over communicatie rond brand Esso

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws