dinsdag, 19 april 2016 20:16

Ook gemeentebesturen teleurgesteld over verhuizing kraamzorg

Regio - Ook de colleges van B&W van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam én Nissewaard zijn bijzonder teleurgesteld over de conclusie van de werkgroep die de afgelopen weken heeft gesproken over het voorgenomen besluit van Franciscus Gasthuis & Vlietland om de afdeling geboortezorg op de locatie Schiedam volgend jaar te beëindigen.

Eerder uitten huisartsen en verpleegkundigen al hun ongenoegen. Er werd zelfs een petitie gestart die op het moment van schrijven van dit artikel al 540 keer ondertekenend is.

De werkgroep, die bestond uit gynaecologen en kinderartsen van het ziekenhuis en huisartsen en verloskundigen uit de regio heeft geen overeenstemming kunnen bereiken. Huisartsen, verloskundigen en gemeenten ervoeren bij het ziekenhuis onvoldoende bereidheid om tijd en ruimte te vinden om te kijken naar alternatieven.

Tijdens een breed overleg op 17 februari spraken alle partijen de uitdrukkelijke wens uit tijd en ruimte te vinden om de inhoud van het voornemen te bespreken.

Ons uitgangspunt is dat we voor onze inwoners kwalitatief hoogstaande en bereikbare zorg behouden. De overleggen met de Raad van Bestuur en andere vertegenwoordigers van het ziekenhuis geven ons niet het vertrouwen dat de voorgenomen plannen daaraan bijdragen. Professionals uit verschillende disciplines zijn eveneens verbaasd en teleurgesteld dat het ziekenhuis niet in beweging is te brengen en aangeeft geen tijd meer te willen nemen om serieus alternatieven te onderzoeken.

Wethouder Patricia van Aaken (Schiedam) namens de vier gemeenten: "Zowel gemeenten als huisartsen en verloskundigen staan kritisch tegenover het voorgenomen besluit en hebben hun zorgen hierover vanaf oktober 2015 herhaaldelijk kenbaar gemaakt aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Ook in de gemeenteraden van de gemeenten is eerder al met afkeuring gereageerd op de mogelijke verhuizing van de afdeling geboortezorg van Schiedam naar Rotterdam."

De colleges van B&W van de vier gemeenten doen een nogmaals beroep op de Raad van de Bestuur van het ziekenhuis om het voorgenomen besluit te heroverwegen en bekijken op welke wijze zij het ziekenhuis alsnog op andere gedachten kunnen brengen.

Ook gemeentebesturen teleurgesteld over verhuizing kraamzorg

Advertentie