dinsdag, 02 juni 2015 15:53

Ook natuurspeeltuin in Schiedam Bijdorp

Er blijven maar zogenaamde 'natuurspeeltuinen' bij komen in Schiedam. Nu komt er ook één in Bijdorp.

De gemeente Schiedam gaat park Bijdorp een grote opknapbeurt geven. Scouting Schiedam bracht het initiatief in binnen Schiedams Doen om het gebied tussen het spoor, de A20 en Bijdorp aan te pakken met elkaar. Het groen wordt aangepakt voor wat betreft het onderhoud, de fiets- en wandelpaden worden hersteld.

De huidige functies van het gebied voor fietsers en voetgangers (zowel recreatief als doorgaand) worden zo goed als mogelijk ingepast. Ook is het uitgangspunt het behouden van de uitlaatmogelijkheden van honden in het gebied. Het inpassen van deze functie in een natuurspeelgebied is een uitdaging.

Meedenken op ontwerpdagen
De Scouting organiseert diverse activiteiten om wensen, ideeën en suggesties te verwerken tot één ontwerpplan voor het gebied. Zo organiseren zij ontwerpdagen op zaterdag 13 en 20 juni in het park. Ook de gemeente onderneemt hierin actie. Bewoners zijn uitgenodigd voor het bijwonen van een excursie op 10 juni naar twee natuurspeelplekken om ideeën op te doen. Ideeën uit de ontwerpdagen vatten we samen in een schetsontwerp, welke in september 2015 wordt teruggekoppeld aan de bewoners. Omwonenden ontvingen eind mei hierover een brief (56kb) met uitnodiging (932kb). Het streven is om de natuurspeelplaats in het voorjaar van 2016 in gebruik te nemen.

Wegens alle ontwikkelingen zal volledige realisatie van het onderhoud aan het park pas eind 2017 gereed zijn.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws