vrijdag, 13 januari 2017 00:41

Op nieuwe hoogwaterkaart kunt u zien wat er overstroomt bij elke waterstand

Schiedam - Op de nieuwe hoogtekaart van Rotterdam kunt u precies zien welke gebieden overstromen bij elke waterstand. Ook Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland zijn op de kaart weergegeven. 

Op de foto de situatie in Schiedam Zuid bij een waterstand van + 2,80 meter NAP. Er wordt een waterstand tussen 2,40 en 3,00 meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil) verwacht.

De komende dagen veroorzaken twee opeenvolgende stormen in combinatie met springtij op de Noordzee verhoogde waterstanden in onze regio.
Op de nieuwe hoogwaterkaart Rotterdam is te zien tot waar het water mogelijk rijkt als u een verwachte waterstand invoert. Daarvoor gebruikt u de verwachte waterstand van Rijkswaterstaat. Daarnaast kunt u op elke willekeurige plek in de kaart klikken om de hoogte van de straat op te vragen. Met deze twee gegevens kunt u een inschatting maken hoe hoog het water in uw straat bij een bepaalde waterstand kan komen. Het beeldmateriaal zegt echter niets over de kans dat een overstroming voorkomt. De hoogwaterkaart geeft een indicatie, die kan afwijken van de werkelijkheid (o.a. door wind, golven en opstuwing).

Wat kunt u zelf doen om schade te voorkomen?
U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om schade aan uw eigendommen te voorkomen. Denk aan het waterdicht maken van uw huis door het plaatsen van zandzakken of schotten voor deuren, belangrijke eigendommen naar een hogere verdieping verplaatsen, uw auto verplaatsen naar een hoger gelegen terrein en het afsluiten van de elektriciteit als dat nodig is.

Maeslantkering sluit misschien
Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten en sluit mogelijk de Maeslantkering. Het sluitcriterium voor de Maeslantkering is eind 2016 tijdelijk en √©√©nmalig verlaagd van 3,00 naar 2,60 meter +NAP. De voor vrijdag verwachte waterstanden voor onze regio zijn op dit moment wisselend, maar bewegen zich rond het sluitcriterium. De kans bestaat dat de Maeslantkering vrijdag in de loop van de dag gaat sluiten. Als de kering sluit, neemt de waterstand in de regio niet of nauwelijks toe. 
Op nieuwe hoogwaterkaart kunt u zien wat er overstroomt bij elke waterstand

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws