woensdag, 01 februari 2017 22:46

Open brief van STOED

Maassluis - Onderstaande open brief ontving PopUpTv van de van oorsprong Maassluise organisatie Stichting Onder Een Dak (STOED) als reactie op de brief die de minister-president eerder in de ochtendbladen plaatste.

Er is iets aan de hand in Nederland.
Onze minister-president vindt het nodig ons in een brief te laten weten wat hij van de situatie in ons land vindt.
Hij deelt met ons wat hij normaal vindt én vooral ook wat niet.

Maar wat is normaal? Wie bepaalt dat?
Kun je pubers verwijten dat zij roekeloos gedrag vertonen, terwijl zij de gevolgen daarvan nog onvoldoende kunnen overzien?
Kun je mensen met een psychische stoornis of aangeboren gebrek afrekenen op hun afwijkende gedrag?
Kun je het ouderen met dementie kwalijk nemen dat zij niet meer zijn wie zij ooit waren?
En zeg eens eerlijk: hebt u ooit een normaal mens ontmoet?

Bij Stoed voelen wij een groeiend ongemak als er op deze manier over mensen wordt gesproken.
Als een maatschappij wordt opgedeeld in 'wij' en 'zij'.
Als ‘onaangepaste’ mensen worden nagewezen of zelfs weggestuurd.
Wij geloven namelijk in mensen laten meedoen in plaats van hen uit te sluiten.

Van uitsluiting is immers nog nooit iemand beter geworden.

Natuurlijk tolereren ook wij het niet als er grenzen worden overschreden, als mensen respectloos met elkaar omgaan of als gedeelde normen en waarden worden geschonden.
Maar wij gaan dan niet vingerwijzen; wij voeren daarover met elkaar het gesprek en zoeken naar oplossingen die wij vervolgens gezamenlijk dragen.
Dat kunnen wij prima zelf; daar hoeft onze premier zich geen zorgen over te maken.

Met negativiteit komen wij als mens, als organisatie én als samenleving geen stap verder.

Wij kiezen liever een positieve, opbouwende insteek: wat verbindt ons als mensen? Waar zien wij raakvlakken? Waar staan wij voor?

Daarbij respecteren wij dat iedereen anders is. Sterker nog; wij omarmen dat.

In Buurtcentrum De Hooftzaak mag ieder mens zijn wie hij is. Iedereen heeft een verhaal, iedereen heeft iets waardevols bij te dragen aan de maatschappij, iedereen doet ertoe!

De premier stelt ons de vraag: wat voor land willen wij zijn?

Aan u vraag ik: wat voor stad willen wij zijn?

Maassluis, de stad die zich vanuit het Haagse torentje laat vertellen hoe zij moet zijn?

Of gaan we voor een samenleving die zelf wel definieert wat normaal is?

Die oud, jong, arm, rijk, dik, dun, kwetsbaar en niet-kwetsbaar accepteert en die samen verder bouwt aan een geweldige, kleurrijke, unieke stad!

Robert van der Krogt, Stichting Onder Een Dak

Open brief van STOED

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws