donderdag, 15 juni 2017 18:47

Opening tentoonstelling VLAARDINGEN VIERT VACANTIEFEEST 1947

Vlaardingen - Vanmiddag opende burgemeester mevrouw mr. A.M.M. Jetten MSc een kleine expositie in het Stadsarchief

Dit jaar is het precies zeventig jaar geleden dat de Stichting Vlaardingse Gemeenschap op initiatief van het ‘Centraal Werk Comité’ in Den Haag het ‘Vacantie-comité’ oprichtte. Tijdens de bijeenkomst krijgt de burgemeester uit handen van de heer Kees Verhulst een exemplaar overhandigd van Tijd-Schrift van de Historische Vereniging Vlaardingen. Hierin levert de amateur-historicus, die ook de initiatiefnemer van deze expositie is, een bijdrage met een artikel over de Vlaardingse Vakantieweken.

Een stukje historie. De voorzitter van het comité was wethouder en locoburgemeester H.K. van Minnen (1900-1982). Burgemeester mr. J. Heusdens werd tot erevoorzitter benoemd. De bedoeling was om twee weken lang – onder de naam ‘Vakantieweken’ – een  gevarieerd vakantieactiviteitenprogramma aan te bieden voor jong en oud. Tien jaar lang bezorgde het comité de inwoners van Vlaardingen een heerlijke zomer.

Door omstandigheden werd het ‘Vacantie-comité’ in de loop van het jaar 1956 opgeheven. ‘En de jeugd dan?’ klonk het uit diverse hoeken. In 1957 zag daarom het Comité Jeugdvakantievreugd het levenslicht. De zogenaamde ‘Kindervakantiefeest’-activiteiten richtten zich vanaf dat jaar specifiek op de Vlaardingse jeugd. Na het uitgebreide feestprogramma rondom de viering ‘Vlaardingen 700 jaar stad’, in 1973,  veranderde er het een en ander. Gemeenteambtenaar Piet Boschman van de afdeling Jeugdzaken werd hoofd van het ‘Vakantiebureau’ en de vakantieweken kregen een meer wijkgericht karakter.

De Vakantieweken hebben die jaren na de oorlog een wezenlijke bijdrage geleverd aan de vorming en het bewustzijn van vele Vlaardingers. Bij het horen van de woorden ‘Droomland’, zeepkistenraces, steltloopwedstrijden, toren beklimmen, maskeradeoptochten, versierde fietsenwedstrijden, lampionoptochten en tobbevaren, komen bij veel zestigplussers de herinneringen eraan weer bovendrijven.

De expositie bestaat uit – veel – foto’s, plakboeken, vakantiegidsen, archivalia en persoonlijke verhalen. Men kan tot en met 31 oktober een kijkje komen nemen van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. De toegang tot het Stadsarchief aan het Plein Emaus 5 is gratis. Uw persoonlijke herinneringen aan de Vakantieweken zijn van harte welkom!

Opening tentoonstelling VLAARDINGEN VIERT VACANTIEFEEST 1947

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws