dinsdag, 24 maart 2015 08:11

Opening WijkOndersteuningsTeam Schiedam Oost

Door Cees Kroone

WOT Schiedam Oost en Zuid opende de deuren afgelopen Zaterdag 21 maart.
Zaterdag 21 maart opende wethouder Nathalie Gouweleeuw officieel de deuren van WijkOndersteuningsTeam Oost; wethouder Marcel Houtkamp deed hetzelfde voor WOT in Zuid,
Sinds 5 januari zijn medewerkers van de zes Wijk OndersteuningsTeams (WOT's) actief in Schiedam. Drie WOT's hebben intussen een eigen plek (Nieuwland, Centrum-West en de Noordrand) en vanaf de eerste lentedag geldt dat dus voor vijf van de... zes WOT's.

De opening ging onder grote belangstelling van bewoners en genodigden van start in Oost met een kort welkom door de WOT-coördinatoren gevolgd door een felicitatie van de wethouder Nathalie Gouweleeuw met een officiële openingshandeling. Hierna konden de aanwezigen deelnemen aan korte workshops, zoals het 'Financieel Café' of 'Balans in de opvoeding'. enz.

Waarom een WOT?
Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor allerlei taken op het gebied van werk, welzijn en (jeugd)zorg. Een goede kans om zorg, hulp en ondersteuning anders, dichterbij bewoners te organiseren. De WOT's spelen daarin een centrale rol.
Schiedammers weten zelf vaak het beste wat goed is voor henzelf of hun gezin. En komen zij er niet uit, dan zoeken ze informatie, advies of hulp. Bijvoorbeeld bij familie, buren, vrienden. Maar soms is een situatie te ingewikkeld. Dan kunnen zij naar hun WOT.
In een WOT werken deskundigen op het gebied van eenzaamheid, wonen, mantelzorg, opvoeden, werk, verslaving, schulden en huiselijk geweld. Een WOT werkt in de wijk samen met vrijwilligers, (sport)verenigingen, kerken, moskeeën, huisartsen, maatschappelijke opvang en aanbieders van zorg.

Bezoek Oost: Wijkcentrum Oost Boerhaavenlaan 79. In Zuid Leliestraat 10. Inlichtingen Tel. 010-7541515 vanaf 8.00 - 20.00 uur doordeweeks.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws