maandag, 22 december 2014 19:15

Opnieuw geen vreugdevuur in Schiedam

Het enige vreugdevuur wat er in Schiedam zou komen gaat ook niet door. Burgemeester Lamers kan helaas geen vergunning verlenen voor het vreugdevuur op de Westfrankelandsedijk - dat op 27 december 2014 gepland stond - omdat niet aan de gemeentelijke voorwaarden kan worden voldaan.

Vorige week dinsdag heeft de gemeente de vergunningaanvraag samen met de ontheffinghouder doorgenomen. Als onderdeel van de voorwaarden voor de vergunning wordt gesteld dat de indieners het afval zelf opruimen. Die stemde hier niet mee in. Om die reden is de aanvraag voor de ontheffing niet verder in behandeling genomen. De hulpverleningsdiensten zijn vervolgens op de hoogte gesteld van deze keuze, waarna in overleg is besloten om geen vreugdevuur plaatst te laten vinden op de Westfrankelandsedijk. De gemeente stond open voor een vreugdevuur op deze locatie en betreurt het feit dat het niet is gelukt.

Met Oud en Nieuw zal de hemel boven Schiedam dus net als vorig jaar alleen verlicht worden door vuurwerk en niet door vreugdevuren...

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws