woensdag, 20 mei 2015 20:50

Oranje Fonds start met ‘Groen Verbindt’

Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen zich fysiek en psychisch beter en krijgen meer en beter contact met buurtgenoten. Reden voor het Oranje Fonds om te starten met een speciaal 'groen en sociaal' programma: Groen Verbindt.

Met Groen Verbindt wil het Oranje Fonds, door gebruik te maken van de groene buitenruimte, de sociale samenhang en de leefbaarheid in wijken en buurten versterken. Daarnaast willen zij ontmoeting tussen bewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen en buurtbewoners bevorderen. Om daarmee ook sociale participatie en wederzijds begrip te stimuleren.

Het Oranje Fonds doet dat op twee manieren:

ten eerste door in een driejarig programma samenwerkingsverbanden van lokale buurt- en maatschappelijke organisaties, gericht op het opzetten van een gezamenlijke tuin, te ondersteunen met geld en goede raad;ten tweede schrijven ze voor kleinschalige groene buurtinitiatieven, zowel nieuwe als bestaande, een tender uit. Via deze speciale verkorte aanvraagprocedure kunnen zij een aanvraag indienen voor een bijdrage van maximaal € 2.500,=, op een totale begroting van maximaal € 5.000,=, bestemd voor kosten gerelateerd aan opstart of uitbreiding van het initiatief.

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage van het Oranje Fonds? Kijk dan op www.oranjefonds.nl/groen-verbindt.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws