woensdag, 11 november 2015 08:45

ParkEntree in de steigers

Het ontwikkelplan voor ParkEntree is positief ontvangen door de gemeente Schiedam! "Op dit moment wordt de wijze waarop we het plan gaan realiseren vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Schiedam en Blauwhoed als ontwikkelende partij." schrijft Parkentree in haar nieuwsbrief. "Dit wordt bekrachtigd door een besluit van Burgemeester en Wethouders.

In de tussentijd hebben wij niet stilgezeten en dat zullen we ook de komende weken niet doen. Ondanks dat u even niets van ons vernomen heeft, zijn wij verder gegaan met de ontwikkeling van het plan. Zo heeft Inbo-architecten de verschillende woningen uitgewerkt tot een ‘voorlopig ontwerp’ op basis waarvan we een aannemer de woningen kunnen laten begroten. Ook hebben we een eerste uitwerking gemaakt van de wijze waarop we het collectief beheer met u gaan organiseren. Wij vinden het namelijk niet alleen belangrijk om een buurt mooi te maken, maar ook mooi en attractief te houden! Hierover praten wij graag met u door op maandag 7 december a.s. tijdens de eerstvolgende co-creatiebijeenkomst."

ParkEntree in de steigers

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws