woensdag, 18 maart 2015 15:31

Parkeren met de gehandicaptenparkeerkaart

Parkeren vlak voor de deur van uw eindbestemming en dan nog op een flink brede parkeerplek? Voor veel mensen met een handicap is dat geen luxe, maar noodzaak. Gelukkig is er voor mensen met een loopbeperking de gehandicaptenparkeerkaart.

Onlangs hebben de 26 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in het gebied voor betaald parkeren venstertijden gekregen. Tot nu toe waren deze plekken 24 uur per dag gereserveerd voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart. In praktijk betekende dit dat deze plekken - in dit gebied met hoge parkeerdruk - in de avond en nacht vaak onbezet waren. In de nieuwe situatie mogen alle automobilisten hier parkeren van 18.00 tot 06.00 uur. Maar is er dan nog wel voldoende parkeermogelijkheid voor gehandicapten in de avonduren? Gelukkig bieden de parkeerregels voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart diverse mogelijkheden.

Gewone parkeerplaats

Wie een gehandicaptenparkeerkaart heeft, mag daarmee natuurlijk op alle gewone parkeerplaatsen parkeren. Kaarthouders kunnen in Vlaardingen in het gebied voor betaald parkeren 3 uur gratis parkeren als de parkeerkaart met een parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit zit. Let op: in parkeergarages bent u wel parkeergeld verschuldigd. Als u parkeert in een blauwe zone (een gebied waar parkeren gratis is, maar er wel een tijdslimiet geldt), dan mag u hier met een gehandicaptenparkeerkaart voor onbeperkte tijd parkeren.

Gehandicaptenparkeerplaats

In Vlaardingen zijn 123 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. U herkent ze aan een rolstoelsymbool. Deze plekken zijn alleen voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart. In het gebied voor betaald parkeren in Vlaardingen mag u 3 uur gratis parkeren als u een blauwe parkeerschijf duidelijk zichtbaar naast uw gehandicaptenparkeerkaart plaatst.

De parkeerplekken liggen vaak op strategische plekken (bij winkels of voorzieningen als de bibliotheek of een huisartsenpraktijk) en zijn breder dan een standaardparkeerplaats, zodat het eenvoudiger is om uit te stappen met bijvoorbeeld een rolstoel.

Op plaatsen waar een tijdslimiet aangegeven staat, geldt deze limiet ook voor houders van de gehandicaptenparkeerkaart.

Gereserveerd!

Naast de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, zijn er ook gereserveerde parkeerplaatsen. Deze herkent u doordat het kentekennummer bij de plek vermeld staat. Op deze plek mag alleen de auto met het betreffende kentekennummer geparkeerd staan.

Foutparkeren? Dat mag!

Is er geen gehandicaptenparkeerplaats nabij de eindbestemming? Of zijn de plaatsen bezet? Wie een gehandicaptenparkeerkaart heeft mag ook 'foutparkeren'. Op plaatsen waar voor andere automobilisten een parkeerverbod geldt, mag een kaarthouder maximaal 3 uur staan. Een voorwaarde is wel dat u andere weggebruikers niet hindert, dit vanwege de veiligheid en de doorstroming van het verkeer. Een andere uitzondering is, dat u niet mag parkeren (of rijden) in een voetgangersgebied.

Let altijd op of er voldoende ruimte over blijft voor het overig verkeer. Het is van levensbelang dat ook grote voertuigen – zoals bijvoorbeeld een brandweerwagen – ongehinderd uw geparkeerde auto kunnen passeren.Nalezen

U vindt de regels voor parkeren met de gehandicaptenparkeerkaart op de gemeentelijke website en in de informatiefolder 'Hoe, wanneer en waar te gebruiken'. Deze folder krijgen mensen bij hun gehandicaptenparkeerkaart, maar u kunt de folder ook aanvragen via tel: (010) 248 4000.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws