maandag, 08 februari 2016 10:40

Pelgrimstocht Vastenactie in Nieuwe Waterweggebied

Pelgrimeren is bidden met je voeten. Die ervaring ligt ook ten grondslag aan de Pelgrimstocht van de Vastenactie. Voor de zesde keer organiseert de landelijke Vastenactie deze driedaagse activiteit, een mengeling van spirituele wandeltocht en sponsorloop voor het goede doel. Op uitnodiging van de regionale MOV-ZWO-groep Schiedam-Vlaardingen-Maassluis vindt de Pelgrimstocht 2016 plaats in het Nieuwe Waterweggebied en wel van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 maart.

Het is voor het eerst, dat deze activiteit in deze regio wordt gehouden. Voorgaande edities vonden plaats in natuurrijke gebieden als Zuid-Limburg, de Noord-Hollandse duinen en Twente. ‘Kan je wel pelgrimeren in zo’n verstedelijkt en geïndustrialiseerd gebied als de Nieuwe Waterweg?’ is een vraag die geregeld wordt gesteld aan de plaatselijke organisatoren. ‘Echt wel,’ is daarop het antwoord van initiatiefnemer Han Raeijmaekers. “We hebben drie routes uitgezet, die de deelnemers langs mooie en inspirerende plekken voeren. Zelfs mensen uit de regio zelf, uit Schiedam, Vlaardingen en Maasssluis zullen nog verrassende ontdekkingen doen. Elke dag stoppen we onderweg op een aantal plaatsen voor een moment van bezinning of nadere informatie. Dat kan een kerk of moskee zijn of eem diaconaal centrum, maar ook een uitzichtpunt of bezoekerscentrum. Bij het bepalen van de routes en de halteplaatsen hebben we ons laten leiden door het thema van de Vastenactie (Water, bron van alle leven), de pelgrimage van gerechtigheid en vrede (Wereldraad van Kerken) én lokale bijzonderheden.”

Elke dag wordt een tocht van 20 kilometer gelopen. Het begin- en eindpunt ligt vlakbij een NS-station aan de Hoekse Lijn. Donderdag 17 maart is dat Vlaardingen Centrum, vrijdag 18 maart Maassluis-West en zaterdag 19 maart Schiedam Nieuwland. De Pelgrimstocht start om 9.30 uur. De deelnemers komen rond 17.00 uur aan bij het eindpunt. Na de avondmaaltijd vindt er nog een inhoudelijk programma plaats tot ongeveer 21.00 uur.

Oecumenisch karakter

In het Nieuwe Waterweggebied werken MOV- en ZWO-groepen al jarenlang nauw samen. De Pelgrimstocht heeft dit jaar dan ook een sterk oecumenisch karakter. Parochie en PKN-gemeenten zijn samen gastheer voor de pelgrims. Op donderdag loopt ds. Karin van den Broeke, preses van de PKN, een dag mee als pelgrim, op zaterdag Mgr. J. van de Hende.

Sponsoring

De Pelgrimstocht is bedoeld als sponsortocht voor Vastenactie. De opbrengsten gaan naar het landelijke Vastenactieproject van Socadido in Oeganda.

Kosten

Deelname aan de Pelgrimstocht kost € 10,- per dag. Als men ook gebruik wil maken van de lunch en warme avondmaaltijd, betaalt men daarvoor nog eens € 10,- per dag.

Informatie en aanmelden kan via www.vastenactie.nl/pelgrimstocht

Deelnemers die drie dagen deelnemen, kunnen geheel kosteloos bij gastgezinnen verblijven van woensdag 16 tot en met zondag 20 maart 2016. Als mensen liever in een hotel logeren, kunnen Vastenactie-pelgrims tegen gereduceerde tarieven een kamer boeken. Maar iedereen kan meelopen, ook één dag.

Modern vasten. Pelgrimeren

De ouderen onder ons denken bij 'vasten' wellicht nog aan het protestantse zendinsgpotje of het katholieke vastentrommeltje. Jongeren generaties denken bij vasten wellicht aan de ramadan uit de Islamitische traditie. En de spirituele zinzoekers onder ons krijgen dan misschien romantische beelden voor ogen over onthechte goeroes in lotushouding. Onder nieuwe generaties jongeren wint het vasten echter langzaam maar zeker weer aan terrein. Maar nu niet in de vorm van het skippen van snoep en zoete extraatjes, maar in de vorm van afzien van social media of van vlees. De redenen zijn heel divers: van het onderstrepen van de eigen religieuze identiteit via het verkrijgen van diepere spirituele inzichten tot bijdragen aan het behoud van de aarde. Modern vasten is daarom misschien wel net zo 'in' als moderne pelgrimage: gelovigen en ongelovigen doen het, maar allemaal hebben ze genoeg van oppervlakkige vriendschappen en de rat race van de carrièremaatschappij. Ze zijn op zoek naar wie we werkelijk zijn, en pelgimeren en vasten zijn eeuwenoude methodes om daarin te voorzien.

 

Pelgrimstocht Vastenactie in Nieuwe Waterweggebied

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws