dinsdag, 31 maart 2015 20:28

Percentage voortijdig schoolverlaters Vlaardingen verder gedaald

Het aantal Vlaardingse jongeren dat zonder diploma hun school voortijdig verlaat, is in 2014 wederom gedaald. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het ministerie van Onderwijs over voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2013-2014. Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben (havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2), niet aan het werk zijn en ook niet staan ingeschreven op een middelbare school.

Unieke regionale samenwerking

In schooljaar 2013/14 verlieten 136 (2,6%) van de 5.256 Vlaardingse leerlingen voortijdig hun school. Een jaar eerder waren dat er nog 157 (3.0%). De daling van het aantal voortijdige schoolverlaters in Vlaardingen is het gevolg van de gezamenlijke aanpak door scholen, gemeenten en het Steunpunt Jongeren. Zo werd in 2012 in de regio Rijnmond gestart met schoolloopbaanteams. Hierbij kunnen leerlingen een schooloverstijgende begeleider krijgen, die de leerling hulp kan bieden tot die zijn startkwalificatie heeft. Deze werkwijze is uniek in Nederland. Ook het verbeteren van het registratiesysteem van voortijdig schoolverlaters en het begeleiden van mbo-scholen in het verbeteren van het aanwezigheidsbeleid van jongeren draagt eraan bij om uitval te voorkomen.

Wethouder Ruud de Vries is blij met de resultaten: "Gezamenlijk investeren in jongeren en hun schooldiploma loont. We hebben het percentage voortijdig schoolverlaters nu bijna gehalveerd ten opzichte van het schooljaar 2005/2006. In dat jaar verlieten 270 leerlingen (5,1%) hun school zonder startkwalificatie. Je wilt natuurlijk zo veel mogelijk jongeren een goede start en goede kansen op de arbeidsmarkt geven. Sommigen hebben daarbij wat extra ondersteuning en motivatie nodig. Die persoonlijke aanpak werpt duidelijk z'n vruchten af."

Foto: 1vjongerenpanel.eenvandaag.nl

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws