vrijdag, 22 januari 2016 15:21

Persverklaring Vlietland Ziekenhuis

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft zojuist een persverklaring uitgegeven. Het ziekenhuis zegt hierin veel waarde te hechten aan constructief overleg

Er is onduidelijkheid ontstaan in de regio over de gesprekken die gevoerd worden tussen Franciscus Gasthuis & Vlietland en de huisartsen, verloskundigen, kraamzorg en gemeenten over de concentratie van geboortezorg. Wij herkennen ons niet in de berichtgeving dat deze gesprekken afgebroken zijn door de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Franciscus Gasthuis & Vlietland hecht veel waarde aan het constructieve overleg dat tot nu toe gevoerd is met de betrokken partijen. Vanaf mei 2015 voeren wij regelmatig gesprekken met bovengenoemde partijen over geboortezorg in onze regio. Recent hebben wij een vervolguitnodiging ontvangen van de drie Waterweg-gemeenten om bij een oriënterende raadscommissie d.d. 3 februari a.s. aanwezig te zijn. Graag maken wij gebruik van deze uitnodiging en wij stellen het op prijs dat het een openbare vergadering is. Als ziekenhuis hebben wij met de ketenpartners de maatschappelijke verantwoordelijkheid om hoge kwaliteit en continuïteit van medische zorg te garanderen voor nu en in de toekomst. Juist het inrichten van kwalitatieve hoogwaardige veilige zorg doen wij in overleg met onze ketenpartners, met wie wij een goede professionele relatie hebben.

Voornemen concentratie en spreiding van zorg

Wij verwachten binnen een aantal weken een voornemen voor de concentratie en spreiding van zorg over beide ziekenhuislocaties te presenteren aan onze ketenpartners. Vanzelfsprekend wordt dit voornemen ter advisering neergelegd bij de interne adviesorganen. Na de adviseringsfase zal de Raad van Bestuur in april een besluit nemen.

Na concentratie en spreiding van zorg blijven er twee hoogwaardige ziekenhuislocaties, waar spoedzorg geboden wordt in nauwe samenwerking met de huisartsenpost en waar op beide locaties een goed geoutilleerd OK-complex beschikbaar is.

Achtergrondinformatie concentratie en spreiding van zorg

Met de concentratie van medische behandelingen op één locatie staat de beste zorg in de volle breedte, voor zowel de patiënt als zijn dierbaren centraal. Op de twee ziekenhuislocaties wordt naast geconcentreerde medische zorg ook het brede palet van – poliklinische - zorg geboden. Ook bieden wij poliklinische zorg dichtbij huis op de regiolocaties: Maassluis, Hoogvliet en Berkel en Rodenrijs.

Door concentratie van zorg bieden wij continuïteit en kwaliteit van de zorg in de regio, omdat wij zo goed voorbereid zijn op toekomstige verdere aanscherping van kwaliteits- en veiligheidseisen en volumenormen. Daarnaast zijn de juiste faciliteiten en toegewijde top teams van professionals op de betreffende locatie aanwezig om optimale zorg te bieden. In het laatste kwartaal van 2016 zullen wij op alle vijf locaties over één nieuw meest modern patiëntendossier beschikken. De grootschaliger concentratie van de zorg willen wij na de invoering van dit nieuwe patiëntendossier – in 2017 – ter hand nemen.

 

 

­­

Persverklaring Vlietland Ziekenhuis

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws