zaterdag, 18 maart 2017 14:26

Petitie van code Oranje: Geef de kiezer zeggenschap in kabinetsformatie

Schiedam - Code Oranje roept de landelijke politiek op tot een andere aanpak van de kabinetsformatie. Stap af van het traditionele politieke coalitieakkoord en vervang dit door een maatschappelijk (burger)akkoord. In verschillende gemeenten is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met deze vernieuwende en transparante aanpak: een formatie met een breed politiek draagvlak en een actieve, inhoudelijke rol voor de samenleving.

Bert Blase: “Geef de kiezer zeggenschap in de kabinetsformatie. Veel stemgerechtigden hebben het gevoel dat de gebruikelijke formatie zich teveel binnen Den Haag afspeelt en onvoldoende transparant is. Maak juist gebruik van de inspiratie, kennis en kunde in de samenleving. Hiervoor is al in verschillende gemeenten ervaring opgedaan. ”

In diverse gemeenten zijn al samenlevingsagenda’s en 'akkoorden' tot stand gekomen op basis van onder meer raadsbrede samenspraak, actieve (on- en offline) consultatie van de inwoners, 'consent' besluitvorming, en aangereikte en gezochte 'inspiratie' uit de samenleving in de vorm van bijvoorbeeld stadspanels.

Petitie ‘Geef de kiezer inspraak’
Na de Tweede Kamerverkiezingen sluiten de landelijke politieke partijen een coalitieakkoord. Code Oranje pleit ervoor om de inhoudelijke formatiebesprekingen met een zo breed mogelijke verzameling van politiek partijen te houden. Geef daarnaast op specifieke momenten tijdens de formatie ook inwoners, ministeries, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties en deskundigen de gelegenheid om inhoudelijk bij te dragen en communiceer actief over de voortgang

en resultaten. Hiervoor is deze week een petitie uitgezet, om brede steun te verzamelen voor het idee om de burger ook tijdens de kabinetsformatie inspraak te geven.

De petitie: https://petities.nl/petitions/geef-de-kiezer-inspraak-in-kabinetsformatie?locale=nl

Code Oranje : eerste landelijke dialoog over ‘kabinetsformatie in co-creatie’

Tijdens de eerste landelijke dialoog van Code Oranje op 9 maart jl. hebben we concrete stappen gezet naar een landelijke agenda voor een herontwerp van de democratie. Blase: “We willen graag onze suggesties en onze ervaringen delen, als bijdrage aan de keuzes die nu worden gemaakt over de vormgeving van het landelijke formatieproces.”
Petitie van code Oranje: Geef de kiezer zeggenschap in kabinetsformatie

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws