woensdag, 24 februari 2016 08:49

Plein West in Vlaardingen gaat op de schop

Vorig jaar dachten bewoners en ondernemers van de Westwijk mee over de verkeersveiligheid op Plein West. Zij gaven aandachtspunten mee voor een verkeersveiligheidsonderzoek. De resultaten van het onderzoek lieten zien dat plein West weliswaar goed is ingericht als erftoegangsweg, maar dat er toch nog diverse verbeteringen mogelijk zijn. Inmiddels voert de gemeente enkele verbeteringen door bij Plein West.

Een probleem op het parkeerterrein was dat bezoekers soms in de bocht van het parkeerterrein parkeerden. Dat maakte de situatie onoverzichtelijk . Nu zijn er op deze plekken plantenbakken geplaatst. Een fraai gezicht en een goed obstakel tegen bochtparkeerders.

Voor fietsers waren de goten langs de Wiardi Beckmansingel een probleem. Vooral bij passerende auto’s en langs de drempels, was het voor fietsers angstig om in het dieper liggende gootje terecht te komen. Inmiddels zijn de gootjes opnieuw bestraat en is het voor fietsers comfortabeler rijden.

Eerder was het plan ook om bij de ingang van de parkeerterreinen tijdelijke bebording “Let op: rechts gaat voor” te plaatsen. Inmiddels blijken weggebruikers aan de nieuwe situatie gewend te zijn waardoor deze bordjes niet meer nodig zijn

In maart volgt een wegversmalling bij de aansluiting Datheenstraat om de snelheid van het verkeer wat te remmen zodat fietsers hier veiliger kunnen passeren. Ook wordt hier het plateau verlengd.
De aansluiting van het fietspad vanaf de Marnixlaan op de Wiardi Beckmansingel wordt in februari/maart aangepast. Als laatste aanpassingen komt langs de Marnixlaan een laad- en losplaats. Dit zal eind maart of begin april aangelegd worden

Door de plannen voor de ontwikkeling van centrum Westwijk worden de wijzigingen van de bushaltes niet doorgevoerd. Het idee was om de bushalte wat te verplaatsen en de zebrapaden te verleggen. De busroute zal bij de ontwikkeling van centrum Westwijk waarschijnlijk anders gaan lopen waardoor dit probleem opgelost wordt.

Plein West in Vlaardingen gaat op de schop

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws