zaterdag, 22 juli 2017 21:44

PlusWonen: Huurders krijgen net het extra dat nodig is

nieuwe stadsblad

Schiedam - Ondersteuning op maat, daar komt PlusWonen op neer. ROGplus financiert de ondersteuning met een vast bedrag per maand voor iedere huurder die meedoet – en dat doen de bewoners van de Liduinahof allemaal!

Door: Kor Kegel

De Frankelandgroep heeft binnen dit bedrag de mogelijkheid om per huurder de benodigde ondersteuning te regelen. De huurders betalen slechts een kleine eigen bijdrage..

Voor de gemeente is het voordeel dat een oplossing wordt aangereikt voor een groep oudere burgers die niet meer verantwoord zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen, maar ook nog niet in aanmerking komen voor verblijf in een verpleeghuis. De ouderen lopen minder risico op ziekenhuis- of crisisopname en ze doen ook minder beroep op regionale vervoersvoorzieningen, omdat ze het thuis of dicht bij huis beter naar hun zin hebben gekregen.

Wethouder Patricia van Aaken: ,,We hebben met ROGplus en de Frankelandgroep een oplossing gevonden voor een groep zeer kwetsbare senioren. Ze hebben een verminderdegezondheid en minder sociaal welbevinden. Vroeger konden ze naar een verzorgingstehuis, maar dat is niet meer het geval. PlusWonen biedt hun de ondersteuning die écht nodig is, waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. De overweldigende interesse laat zien dat onze oudere Schiedammers hieraan veel behoefte hebben.’’

Het gaat om een specifieke vorm van thuiszorg, waarbij de deelnemers geen individuele indicatie via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hoeven aan te vragen. De Wmo-pilot PlusWonen vindt behalve in de Liduinahof ook plaats in het Vlaardingse Vaartland, eveneens behorend tot de Frankelandgroep. Ook de Vlaardingse wethouder voor zorg en welzijn, Cees Oosterom, is enthousiast: ,, Met PlusWonenbieden we een prachtig vangnet voor ouderen die anders niet langer thuis zouden kunnen wonen.’’

,,Baanbrekend in de zorg in Nederland,’’ zegt Ben de Koning, bestuurder van de Frankelandgroep. ,,In zekere zin keert op deze manier de functie van verzorgingshuis terug, en ook nog op een minder bureaucratische manier. PlusWonen is wellicht het antwoord op de lacune die in 2013 ontstond met het wegsaneren van vele verzorgingshuizen.’’

Zie ook: https://popuptv.nl/nieuws/pluswonen-kent-louter-winnaars 

PlusWonen:  Huurders krijgen net het extra dat nodig is

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws