dinsdag, 22 augustus 2017 00:17

Politiek stelt vragen over informatievoorziening bij incidenten raffinaderijen

Vlaardingen - De politieke partijen ONS.Vlaardingen en D66 Vlaardingen hebben vragen gesteld over de brand bij Esso.. 

D66 Vlaardingen
Op 21 augustus was er een grote brand bij de Esso raffinaderij in de Botlek. De website Rijnmondveilig.nl was tijdens deze gebeurtenis onbereikbaar. D66 Vlaardingen vindt het kwalijk dat onze inwoners hierdoor niet goed geïnformeerd waren over de stand van zaken en de te nemen veiligheidsmaatregelen. Daarom stelt D66 Vlaardingen de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:
- Bent u bekend met de problemen rondom de bereikbaarheid van de website Rijnmondveilig.nl op maandagavond 21 augustus 2017?
- Bent u het met ons eens dat een betrouwbare informatievoorziening tijdens calamiteiten van groot belang is voor onze inwoners?
- Kunt u (laten) onderzoeken waardoor de problemen met de bereikbaarheid van de website zijn onstaan en de gemeenteraad hierover rapporteren?
- Kunt u de gemeenteraad en andere inwoners van Vlaardingen aangeven hoe Rijnmondveilig.nl in de toekomst juist goed bereikbaar blijft tijdens calamiteiten, wanneer veel inwoners de website willen bezoeken?

ONS.Vlaardingen:
Na de twee recente ongelukken bij Shell, kort na elkaar (waarna op een zeer druk bezochte informatieavond tegen bewoners werd gezegd dat er aan de communicatie wel wat schortte, maar dat mensen vooral de website rijnmondveilig.nl moesten volgen), en een nieuwe brand bij Shell gisteren, was er vandaag een zeer grote brand bij Esso.

Tot zeker drie maal toe ging er een NL alert uit. Tegelijkertijd was de website van rijnmondveilig.nl onbereikbaar, liet ook rtv Rijnmond live verstek gaan, en speelde Omroep Vlaardingen vrolijke deuntjes van onder anderen Michael Jackson, en meldde in haar journaal niets over de brand.
De fractie van ONS.Vlaardingen heeft hierover de volgende vragen.

Vindt u het net als ONS.Vlaardingen nu ook wel een keer genoeg geweest, het gepraat over 'incidenten', telkens weer de geruststellende woorden, en zogenaamd strengere controles? Zo nee, waarom niet?
Wat vindt u dat er moet gebeuren op basis van het rapport van de gezamenlijke toezichthouders uit 2016, waarin staat dat de meeste installaties aan 'de overkant' verouderd zijn, en ook bedienend personeel van installaties niet meer goed is getraind.
Wat is het college van plan om zelf nu eens te gaan doen om werk te maken van een veiligere 'overkant'?
Welke acties heeft het college al ondernomen samen met andere gemeentes rondom Pernis/Botlek?
Waarom was de website van rijnmondveilig.nl niet bereikbaar?
Wat is de mening van het college over de communicatie rond dit soort ongelukken? Vindt u die communicatie afdoende?
Wat vindt het college dat de gemeente zelf (beter) kan doen aan communicatie richting de inwoners van Vlaardingen?

Politiek stelt vragen over informatievoorziening bij incidenten raffinaderijen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws