zondag, 05 april 2015 20:40

Praat mee over stadsmarketing Schiedam

Op dinsdag 7 april is er in het pand waar ook PopUpTv gevestigd is (Hoogstraat 85) een Stadserfgesprek over de conceptnota Stadsmarketing. Iedereen mag komen meepraten! 
Zie ook: http://www.popuptv.nl/pop-up-nieuws/concept-stadsmarketing-schiedam-authentiek,-levendig-en-vernieuwend

Programma

20:00 uur opening door de heer J.W. (Jeroen) Ooijevaar

20:05 uur Kadernota Stadsmarketing
Pamela Aandeweg (programmamanager bij de gemeente Schiedam) geeft een toelichting op de visie tezamen met Rik Riezenbos (adviesbureau Brand Capital en auteur van het positioneringsdocument). Waar staan we nu als stad en waar willen we naartoe met onze uitstraling?

20:10 uur Ondernemers aan het woord
Drie Schiedamse ondernemers geven in korte, krachtige presentaties ("pitches") aan wat naar hun mening de kracht van Schiedam is. En waarom in hun ogen stadsmarketing van meerwaarde kan zijn voor de maatschappelijke doelen van de stad Schiedam.

20:30 uur Start rondetafelgesprekken (met mogelijkheid tot het stellen van vragen)

Pauze

21:15 uur Samenvatting van de gesprekken
De gespreksleiders vatten de gesprekken aan de rondetafels samen.

21:30 uur Plenaire bespreking
Discussie o.l.v. de voorzitter over het resultaat van de rondetafelgesprekken.

22:00 uur De voorzitter vat de bijeenkomst kort samen waarna hij de bijeenkomst sluit

Sinds enkele jaren worden de raads- en commissievergaderingen vooraf gegaan door een Stadserf. Met de opzet van deze avonden wordt op dit moment geëxperimenteerd om zo op een meer flexibele manier en meer in verbinding met de burgers, bedrijven en instellingen van Schiedam een breed beeld te kunnen krijgen van allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor de stad. Het doel van deze avond is dan ook dat raadsleden vanuit verschillende kanten informatie krijgen . Zij doen dit door, soms na een korte presentatie, in gesprek te gaan met en vragen te stellen aan aanwezigen. Iedereen die mee kan en wil praten wordt in de gelegenheid gesteld kort en bondig zijn of haar kennis of mening naar voren te brengen. Of dat nu de wethouder is, een deskundige of ù. De gemeenteraad is er van overtuigd dat maar al te vaak Schiedammers vol goede ideeën zitten.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws