vrijdag, 12 februari 2016 10:58

Presentatie Muziek zonder Drempels groot succes

Dit inclusieproject is op initiatief van Ton de Jong, inwoner van Schiedam en vrijwilliger bij stichting De Erker, ontwikkeld en uitgevoerd. Woensdagavond was het zover...de presentatie van 7 jonge muzikanten (waarvan 4 met een beperking) werd een geweldig succes! De zaal zat vol met familie, vrienden, afgevaardigden van organisaties (stichting G.J.V.W., Gemeente, regiegroep West, bestuurslid stichting De Erkertjes, sg Spieringshoek, begeleid wonen Zijlstraat en vele anderen). Tevens de vrijwilligers betrokken bij het project o.a. vanuit stichting de Erker en ondersteuners vanuit SWSWelzijn.

De initiatiefnemers en de bezoekers zijn laaiend enthousiast naar huis gegaan, met het idee dat dit zeker een vervolg moet gaan krijgen. Daartoe zijn nog enkele vrijwilligers nodig, o.a. om mee te helpen bij voorbereiding, begeleiding bij uitvoering enz. Ook contacten met deskundigen op het gebied van muziek en begeleiding van een dergelijke groep worden gezocht. De looptijd van het project bedroeg vier weken, waarvan een kennismaking, drie oefenavonden en natuurlijk de uitvoering. De muzikanten hebben allemaal over hun ervaringen verteld: Vooroordelen door onbekendheid met mensen met een beperking zijn weggenomen. Het omgekeerde bleek zelfs het geval, door samen muziek te maken werden deuren geopend tussen twee werelden.

Presentatie Muziek zonder Drempels groot succes

Advertentie