woensdag, 30 augustus 2017 22:01

Proef met poepzakjes in Schiedam centrum

Schiedam - Naar aanleiding van een bewonersinitiatief wordt op 1 september a.s. gestart met een eenjarige proef om te onderzoeken of het beschikbaar stellen van speciale afvalzakken de overlast van hondenpoep op straat verminderd.

De proef zal plaatsvinden in een gedeelte van de Schiedamse binnenstad begrensd door de Hoogstraat, Lange Kerkstraat en Broersveld. In dit gebied worden de gratis ter beschikking gestelde en biologisch afbreekbare afvalzakken op acht locaties geplaatst. Op elke locatie staat een afvalbak naast of direct in de buurt van een dispenser zodat de zakken makkelijk weg te werpen zijn.

Evaluaties
Voorafgaand aan de proef heeft er een nulmeting plaatsgevonden, zowel ter plekke als op basis van binnengekomen klachten over hondenuitwerpselen. Tijdens de proef worden maandelijks metingen uitgevoerd en wordt er na een half jaar geëvalueerd om eventueel bij te sturen. Na afloop van de proef zal een eindevaluatie plaatsvinden.

Hondenbeleid
Deze proef verandert niets aan het huidige hondenbeleid. De opruimplicht voor hondenuitwerpselen blijft bestaan en hondenbezitters kunnen, ook tijdens de duur van de proef, elk willekeurig plastic zakje gebruiken. Ook zal de uitkomst van deze proef niet automatisch betekenen dat het hondenbeleid aangepast wordt. Een eventuele wijziging van beleid is namelijk ook van andere factoren afhankelijk.

Foto: Twitter/Herman Kriek van de Gorzen, daar hangen de hondenpoepzakjes ook.

Proef met poepzakjes in Schiedam centrum

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws