vrijdag, 11 september 2015 10:57

Programmaraad Stadgehoorzaal van start

De Programmaraad is een feit. Op donderdag 3 september kwamen aanstaande deelnemers van de Programmaraad voor het eerst samen met de reeds aangestelde leden om ideeën en wensen te bespreken. Vanaf nu denkt de stad mee met het Stadsprogramma.

De Programmaraad is gedreven van start gegaan. De opkomst was zeer goed te noemen. Er waren maar liefst twintig aanstaande deelnemers aan de Programmaraad. De avond werd geleid door de reeds benoemde leden van de raad: Wim Staessens (KADE40), Tim van Dorp (Kroepoekfabriek) en Marjet Kooij (KADE40) en de directie van de Stadsgehoorzaal: Renske Verbeek en Sylvia Hagers.

Luisteren naar de stad

Wim Staessens trapte af met een presentatie waarin de rol van de nieuwe Stadsgehoorzaal in Vlaardingen werd aangegeven: een Stadspodium voor alle inwoners, met een programma dat past bij de mensen en de ambities van de stad. Een belangrijk instrument voor deze werkwijze is de Programmaraad. De raad heeft een zo breed mogelijke vertegenwoordiging in de stad en bestaat uit leden met ieder een eigen netwerk en eigen inbreng.

Programmaraad

Doel van de Programmaraad is het zoeken, vinden en adviseren van een theaterprogramma dat past bij Vlaardingen en waar mogelijk de stad verrast. In dit pilotjaar zullen de leden van de raad met elkaar kijken naar een goede invulling van zowel het werken van en in de raad, als de programmering zelf. In de raad zijn verschillende rollen te vervullen en er zijn verschillende onderdelen binnen de programmering. De huidige leden van de Programmaraad hebben allemaal hun eigen motivatie, expertise en taken, die variëren van organisatie en publiciteit tot het zorgen voor een boeiend programma bestaand uit professioneel aanbod, Stadsfestivals en randprogrammering vol nieuw talent.

Op zoek naar verbinding in de stad

Wim Staessens ziet vooral mogelijkheden om als lid van de Programmaraad verbindingen te leggen tussen de verschillende culturele instellingen, de amateurverenigingen en het professionele aanbod in de stad. 'Mijn droom is om met bijvoorbeeld het Vlaardings Musicalgezelschap en muzikanten van de Gitaarschool Vlaardingen een programma te maken voor de Stads.'

Samen maken we de Stads

Dat iedereen enthousiast is om aan de slag te gaan, blijkt wel uit de lange lijst aan tips en inspirerende ideeën die deze avond heeft opgeleverd. Zo is er bijvoorbeeld geopperd om een Stadsspaarvarken neer te zetten waarin vrijwillige bijdragen bij gratis toegankelijke festivals kunnen worden gedeponeerd. Ook is de wens uitgesproken om een Stadsopera of een festival voor klassieke muziek te organiseren. Per evenement wordt gezocht naar sponsors of fondsen. De slogan 'Samen maken we de Stads' bestaat niet meer alleen uit woorden, maar inmiddels ook uit daden.

Programmaraad Stadgehoorzaal van start

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws