dinsdag, 11 augustus 2015 08:18

Progressief Schiedam stelt vragen over de Graauwe Hengst

Vanuit verschillende media heeft de in de raad vertegenwoordigde partij Progressief Schiedam vernomen dat muziekcafe de Graauwe Hengst in Schiedam onder zogenaamde "muzikale curatele" zou staan. Dit naar aanleiding van een optreden van 2 bands die teksten gebruikten die onder rechts radicaal zouden vallen en er een Hitler-groet gebracht zou zijn.

De fractie van Progressief Schiedam heeft daar de volgende vraag over:

1. Klopt het dat met ingang van september 2015 dit muziekcafé aan de gemeente moet opgeven welke bands daar optreden?

Zo ja, hebben wij de volgende vragen:

2. Op grond van welke deel uit de APV is deze maatregel genomen?
3. Welke teksten zijn gebruikt die de bovenstaande maatregel rechtvaardigen?
4. Is er vanuit de uitbaters van het café opgeroepen tot een Hitler-groet?
5. Is er vanuit de optredende muzikanten opgeroepen tot een Hitler-groet?
6. In hoeverre is een Hitler-groet te onderscheiden van een opgestoken arm, welke regelmatig gebruikt wordt door publiek bij live optredens?
7. Is er aangifte gedaan betreffende de vermeende overtredingen?
8. Hoe denkt het college over culturele vrijheid en vrijheid van meningsuiting bij zowel links- als rechts-radicale muzikale uitlatingen?
9. Bestaat er een lijst met bands die volgens het college niet gewenst zijn in Schiedam? Zoja, kan deze lijst dan gedeeld worden met ondernemers en organisatoren van evenementen die bands programmeren in Schiedam?
10. Tot wanneer geldt deze maatregel?

John Maris
Progressief Schiedam

Progressief Schiedam stelt vragen over de Graauwe Hengst

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws