maandag, 20 maart 2017 20:36

Project Drie Lanen ligt stil, bouwkeet wordt verwijderd

Schiedam - Nu de werkzaamheden binnen het project Drie Lanen stilliggen, is de bouwkeet nog uitsluitend in gebruik voor het inloopspreekuur. In overleg met de aannemer wordt de bouwkeet daarom binnenkort weggehaald.

Het project ligt stil doordat de boomwortels voor enorme oponthoud blijken te zorgen. Op 14 maart 2017 is uiteindelijk besloten dat er niets anders op zit dan de bomen op de Boerhaavelaan te kappen. Een kapvergunningsprocedure neemt tijd in beslag. Na publicatie van de aanvraag wordt de kapvergunning binnen maximaal zestien weken verleend of geweigerd. Binnen zes weken na dagtekening van het besluit kan men bezwaar maken. Het bezwaar wordt vervolgens ingebracht bij de onafhankelijke bezwaarschriften commissie. Hierna kan bezwaar nog voorgelegd worden aan een rechter en uiteindelijk de Raad van State.

Naar verwachting worden de werkzaamheden aan de Boerhaavelaan pas in september 2017 hervat. Tot die tijd blijft de Boerhaavelaan afgesloten voor verkeer.

Het inloopspreekuur blijft bestaan, vanaf woensdag 29 maart bent u van harte welkom bij de Bewoners Vereniging Schiedam Oost (BVSO), locatie Boerhaavelaan 79. Tussen 9.00 uur en 10.30 uur kunt u uw vragen en opmerkingen melden aan een lid van het projectteam Drie Lanen van de gemeente Schiedam.

Zie ook: https://popuptv.nl/video/popuptv-onder-ogen-boerhaavelaan-nog-steeds-een-zooitje

Project Drie Lanen ligt stil, bouwkeet wordt verwijderd

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws