donderdag, 28 januari 2016 13:46

Proveniersbrug klaar voor gebruik

De Proveniersbrug is opgeleverd en kan veilig open en dicht. De scheepvaart kan de brug vanaf nu dus weer passeren.

De renovatie van de Proveniersbrug heeft veel langer geduurd dan bedoeld. De oplevering moest worden uitgesteld, omdat eerder niet kon worden aangetoond dat de brug veilig kon worden gebruikt. Inmiddels voldoet de brug aan alle veiligheidseisen. Om verdere vertraging te voorkomen, hebben de gemeente en de aannemer eerst de technische vraagstukken opgelost. In de komende periode worden de financiële aspecten verder opgepakt.

Afgelopen week is de Havendienst van Irado geïnstrueerd over het gebruik van het beweegbare deel van de brug. De Proveniersbrug kan dus vanaf nu worden bediend voor het scheepvaartverkeer. Er resten nog wel enkele kleine esthetische afwerkingspunten. Die worden de komende tijd opgepakt. Deze punten staan het veilige gebruik van de brug niet in de weg.

Proveniersbrug klaar voor gebruik

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws