dinsdag, 16 februari 2016 08:34

PvdA en AOV Vlaardingen stellen vragen over grondwater A4

Op zaterdag 13 februari heeft de afdeling PvdA Vlaardingen een bezoek gebracht aan de Hoevenbuurt en de Vogelbuurt. In en goed bezochte wandeling door de buurt was één van de zorgen, met name geuit door stichting de Batavier, het op peil houden van het grondwater om en onder het nieuw aangelegde A-4 tracé. Dagelijks wordt er 1.300.000 M3 water uit het gebied gepompt. In mei wordt de helft daarvan weer in de grond gepompt. Dit alles om te voorkomen dat de nieuw aangelegde A-4 niet onder stroomt ergo gaat drijven.

E.e.a. zorgt voor de nodige onrust in het gebied.

Naar aanleiding van ons bezoek heeft de PvdA fractie de volgende vragen:
· Is het college op de hoogte van de grondwater problematiek rondom de nieuwe A-4?
· Zo ja heeft het college een beeld wat e.e.a. voor de woningen aangrenzend aan de A-4 voor gevolgen heeft?
· Zijn er afspraken omtrent de financiële verantwoordelijkheid, mochten er uiteindelijk problemen ontstaan?
· Het grondwater trekt zich niets aan van gemeentegrenzen. Is er overleg met de gemeenten Schiedam en Midden Delfland omtrent deze problematiek?
· Is er iets te zeggen over de gevolgen van deze onttrekking (en deels terug injecteren ) van grondwater op de (midden ) lange termijn?
· Zo nee, het college is niet op de hoogte,
· Bent u bereid om u te verdiepen in de problematiek?
· Bent u bereid om in overleg met bewoners, andere gemeenten, Rijkswaterstaat en andere betrokkenen tot een toekomst visie te komen ten aanzien van deze problematiek?
· Bestaat de mogelijkheid dat deze problematiek zich ook gaat voordoen bij de landtunnel van het Blankenburg tracé?

Deze vragen zijn mede ingediend door het AOV aangezien zij in het verleden ook al eens aandacht gevraagd hebben voor deze problematiek.

PvdA en AOV Vlaardingen stellen vragen over grondwater A4

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws