woensdag, 08 juni 2016 11:36

PvdA Schiedam pleit voor verduurzamen bestaande huurwoningen

Schiedam - De PvdA fractie in Schiedam vindt dat bestaande huurwoningen moeten worden verduurzaamd voor 2020. Ze hebben daartoe twee moties ingediend.

Raadslid M.Erdem: "Afgelopen dagen heeft de gemeenteraad van Schiedam het onderwerp Klimaatbeleidsplan 2016-2020 en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, uitgebreid en diepgaand besproken. Op- en aanmerkingen, tips en tops en veel suggesties hebben de fractieleden gedeeld met de Raad. Dat zegt eigenlijk al genoeg, hoe belangrijk de Schiedamse Raad het onderwerp duurzaamheid vindt. En dat de gemeente open moet staan voor duurzame ontwikkelingen.

De eerste motie over energie-neutraal (energie-nul) bouwen vanaf 2018 in Schiedam, in plaats van 2020 wat de Rijksoverheid heeft vastgesteld, is helaas niet aangenomen door de Raad. Het is jammer dat de actieve ontwikkelaars in Schiedam stukje bij beetje experimenteren met duurzaamheid en energieneutraal bouwen. Terwijl voldoende marktpartijen zijn die wel energieneutraal willen en kunnen bouwen. Het is belangrijk dat er komende jaren gezamenlijk wordt gekeken naar de voorzieningen en naar de mogelijkheden. Want over paar jaar moeten er wel energie-neutrale woningen gerealiseerd worden.

Onze tweede motie over verduurzaming van bestaande huurwoningen voor 2020 is wel aangenomen met veel blijdschap en verheuging. PvdA wil heel graag dat in Schiedam de landelijk afspraken met woningcorporaties op tijd gerealiseerd worden. In deze motie wordt het college verzocht om binnenkort om de tafel te zitten met de corporaties, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om aanspraak te maken op de beschikbare provinciale, landelijke en Europese subsidies, voor verduurzaming van hun woningvoorraad.
Een positieve ontwikkeling is dat een grote landelijke subsidie regeling, STimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (STEP), gewijzigd wordt met ingang van 1 juli 2016. De subsidie wordt hoger en de looptijd langer.
Deze aangepaste regeling zal meer ruimte en mogelijkheden bieden voor de woningcorporaties. Het is ook mogelijk gemaakt om de subsidieregeling STEP te combineren met het Fonds energiebesparing huursector (FEH), een lening met een lage rente voor het energiezuiniger maken van alle typen huurwoningen ongeacht de huurprijs.
Wij verzoeken het college om op korte termijn beleid te ontwikkelen om de bestaande voorraad aan huurwoningen te verduurzamen tot energielabel B of hoger, voor 2020!

Het is de hoogste tijd om optimaal gebruik te maken van de bestaande voorzieningen en mogelijkheden, voordat het te laat is.
Energiebesparende maatregelen zullen niet alleen het woongenot en wooncomfort van Schiedammers verhogen, maar ook een impuls leveren aan de lokale economie en werkgelegenheid. Het zal zorgen dat we bekend komen te staan als duurzame stad met als volg een positief imago."

PvdA Schiedam pleit voor verduurzamen bestaande huurwoningen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws