dinsdag, 09 februari 2016 20:55

PvdA: Woningbouw in Schiedam ook op Sportpark Kethel

Er is veel belangstelling voor nieuwbouwprojecten in Schiedam. Oranjeburg, Wonen bij Beatrix, Parkgrachtblok (Over het Water), Houthaven, Parkentree, Park Harga, Sportpark Kethel en Wetenschappersbuurt zijn een paar projecten die afgelopen jaren met succes zijn afgerond , of die komende jaren nog afgerond gaan worden in Schiedam.

Een deel van de koopwoningen zijn ook vooral interessant voor starters, vanwege de lage verkoopprijs en de mogelijkheid tot het verkrijgen van een starterslening. De gemeente Schiedam heeft namelijk besloten om de beschikbaarheid van de starterslening met twee jaar te verlengen tot en met 31 december 2017.

Dinsdag 26 januari 2016 hebben wij in de Raadsvergadering het bestemmingsplan voor Sportpark Kethel vastgesteld. Sportpark Kethel is één van de locaties die vrijvallen door de verplaatsing van sportactiviteiten naar het tunneltracé. Het sportpark zal worden getransformeerd naar een kleinschalige woonwijk met maximaal 110 woningen, waarvan maximaal 24 appartementen tot een bouwhoogte van 13,0 meter.

Volgens de PvdA is die 110 een uiterste grens: we zitten helemaal niet te wachten op een zo groot mogelijke en versnelde bijdrage aan het realiseren van de Woonvisie-doelstellingen voor het duurste segment! Het stimuleren van het maximale aantal woningen op Sportpark Ketel zal de inpassing in de omgeving niet bevorderen. De ruimte die daar vrijkomt dient zodanig herontwikkeld/ingericht te worden, dat de aanwezige ecologische waarde wordt versterkt. Zodat er een groen en ontspannen woonmilieu wordt gecreëerd en een mooie natuurlijke overgang van park naar woonwijk.

De woningen op de Sportpark Kethel zullen worden gebouwd op basis van een duurzaam bouwconcept. Of de woningen ook geheel duurzaam gerealiseerd gaan worden is nog de vraag. Wij als PvdA Schiedam zouden het erg jammer vinden als dat niet gaat gebeuren, terwijl het ook volgens de website van de ontwikkelaar wel zou kunnen!

Vanaf 2020 zullen alle nieuwbouwprojecten in Nederland energieneutraal gerealiseerd moeten worden. Met “energieneutraal” wordt bedoeld dat het huis net zoveel energie opwekt als het verbruikt. De verwachting is dat in 2018 de woningen op Sportpark Kethel gerealiseerd en opgeleverd zijn, dat is kort voor het jaar 2020. Lopen we nu het risico dat de woningen over twee jaar na de opleverdatum al niet meer van "deze tijd" zijn? Een ambitieuze ontwikkelaar die naam wil maken met dit project in Sportpark Kethel, die zou harder moeten lopen dan de wetgeving dicteert! Het is nu de hoogste tijd dat ontwikkelaars initiatieven nemen om energieneutrale woningen te realiseren. Waarom zou Schiedam op dat gebied geen koploper worden? Kom op, ontwikkelaar, laten we niet achter de feiten aanlopen, maar vooruit denken, plannen en uitvoeren.

PvdA: Woningbouw in Schiedam ook op Sportpark Kethel

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws