maandag, 23 februari 2015 09:34

Raad Schiedam krijgt beter inzicht in effecten keuzes

Besluiten die de gemeenteraad van Schiedam neemt, hebben vaak niet alleen financiële gevolgen voor de actuele begroting, maar ook voor toekomstige jaren. Afgelopen dinsdag besloot de gemeenteraad tot het inzetten van het instrument 'balanssturing'. Hierdoor krijgt de raad een beter inzicht krijgt in de financiële effecten van zijn keuzes.

Wethouder Nathalie Gouweleeuw (Financiën): "We zijn er de afgelopen jaren in geslaagd de financiën van Schiedam op orde te brengen. Ook voor de langere termijn streven we naar duurzaam financieel beleid. Straks bij de behandeling van de zomernota neemt de raad een aantal besluiten voor de begroting van het volgende jaar. De keuzes die deze zomer worden gemaakt, hebben ook gevolgen voor schuldpositie en het beheersen van risico's. We gaan die effecten nu beter inzichtelijk maken. Zo weten we waar we aan toe zijn. De Schiedammer moet erop kunnen blijven vertrouwen dat Schiedam zorgvuldig met haar middelen omgaat - uiteindelijk gaat het om belastinggeld."

In heel Nederland komt er meer aandacht voor het thema financiële positie van gemeenten. Naast een sluitende begroting wordt steeds nadrukkelijker ook gekeken naar het weerstandsvermogen en de schuldpositie. Schiedam behoort landelijk gezien tot de kopgroep van gemeenten die deze financiële aspecten inzichtelijk maken.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws