woensdag, 25 mei 2016 00:26

Raad van toezicht keurt plannen ziekenhuis goed

Regio - Het was de laatste strohalm waar huisartsen, verloskundigen en gemeentebesturen zich aan vast hadden geklampt: de Raad van Toezicht van het Franciscus en Vlietland Ziekenhuis moest vanavond haar oordeel vellen over de 'concentratie van zorg' plannen van het ziekenhuis. Helaas mochten alle protesten niet baten: de Raad van Toezicht gaat akkoord.

Vanavond nog werden meer dan 5.000 handtekeningen tegen de plannen aangeboden. De Huisartsenpost dreigde vandaag nog uit het ziekenhuis te gaan vertrekken. Maar de plannen gaan onverkort door.

Het ziekenhuis blijft haar plannen als een soort mantra verdedigen: "Franciscus Gasthuis & Vlietland geeft elke locatie haar eigen focus. Uitgangspunt is dat zorg zoveel als mogelijk dicht bij huis wordt aangeboden. Ingrepen en/of behandelingen vinden dáár plaats waar de meeste expertise, veiligheid en comfort voor de patiënt is." zo klinkt het. Mooie woorden maar er is op bestuurlijk vlak totaal géén draagvlak voor. Ook de eerstelijns zorgverleners zijn unaniem tegen.

Het ziekenhuis schrijft: "De Raad van Bestuur is tevreden met de nu geschapen duidelijkheid."
‘Elk ziekenhuis wil zo dicht mogelijk bij haar patiënten in de buurt zitten. Wij dus ook. Met vijf locaties vormen wij een hecht netwerk in onze regio. Tegelijkertijd vragen specialistische expertise en de kosten van technologie om concentratie van activiteiten. Door de keuze die nu gemaakt is, voldoen wij aan beide eisen. Nu én in de toekomst. Met onze ketenpartners gaan wij graag verder in gesprek over de uitvoering van onze plannen.’

 

Raad van toezicht keurt plannen ziekenhuis goed

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws