donderdag, 07 juli 2016 08:58

Regio wil miljarden investeren in vernieuwing

Schiedam - Premier Rutte heeft gisteren het investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwing’ in ontvangst genomen uit handen van de burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Commissaris van de Koning Smit namens de provincie Zuid-Holland. Het investeringsprogramma heeft als doel de economie in het dichtstbevolkte stuk van Nederland te vernieuwen en te verduurzamen.

Het programma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden. De 23 gemeenten in de MRDH zijn ook betrokken. Het programma brengt een investering met zich mee van tussen de 12 en 15 miljard euro over de komende tien jaar. Deze investeringen moeten gezamenlijk worden opgebracht door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en leveren naast de noodzakelijke vernieuwing van de economie uiteindelijk ook tussen de 25.000 en 50.000 banen op in de regio waar nu al ruim 22% van het nationale bnp wordt verdiend.

Waarde van Schiedam voor de regio

Het programma ‘Investeren in vernieuwen’ bestaat uit 150 concrete projecten die zijn aangedragen door de betrokken gemeenten, de provincie, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Volgens de OESO kan een dergelijk investeringsprogramma leiden tot 2 tot 4% extra economische groei. Wethouder Alexander van Steenderen (o.a. Economie) stelt dat het investeringspakket integraal van waarde is en zowel voor de regio als voor Schiedam: “Onze regio biedt veel kansen voor een nieuwe, duurzame economie. Het investeringspakket erkent de betekenis en waarde van Schiedam voor die regionale economie. De investeringen vinden plaats binnen en buiten Schiedam. In combinatie dragen ze ook bij aan de economische ontwikkeling van onze stad. Het helpt daarnaast om onze ambities op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid te realiseren”.

De plannen versterken de regio op vier gebieden: nieuwe economie, nieuwe energie, nieuwe verbindingen en nieuwe stad. Voorbeelden van projecten zijn het opzetten van proeftuinen voor bedrijven en wetenschappers (fieldlabs) als aanjagers van economische vernieuwing die ruimte bieden voor het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe technologieën, producten en innovaties (zoals robotisering, 3d‐printing en big dataprocessing) en het aanleggen van nieuwe of verbeterde verbindingen met hoogwaardig openbaar vervoer.

Deze regio heeft het in zich om tot de topregio’s van de wereld te horen op het gebied van voedsel, robotica, bioscience, maritiem, veiligheid en transport. De noodzakelijke economische vernieuwing moet gepaard gaan met investeringen in kennis, klimaatbestendigheid en kwaliteit van leven. De bestuurders deden woensdag dan ook een beroep op Rutte om de rijksoverheid te laten participeren in dit samenhangende investeringsprogramma dat inzet op economische structuurversterking en het beter benutten van de kracht van de regio. Naast het rijk zijn ook het bedrijfsleven, de Europese Unie en kennisinstellingen als partners uitgenodigd om het investeringsprogramma te realiseren

Een economisch sterk Schiedam

Het investeringspakket is ook belangrijk voor Schiedam. Er liggen veel uitdagingen om in de toekomst sociaaleconomisch sterk te zijn en te blijven. Te nemen maatregelen zijn vaak grens overstijgend en samenwerking met het rijk en de regio is noodzakelijk om innovatie te bereiken en concurrentiekracht op te bouwen. Er is sprake van een urgente aanpak, voor de regio én voor Nederland.

Het regionaal investeringsprogramma linkt met de ambities die door het college zijn vastgesteld ten aanzien van onder meer duurzaamheid en economie. De doorontwikkeling van de Schiedamse zeehavens (maritiem service district) is ook benoemd in het investeringsprogramma.

Regio wil miljarden investeren in vernieuwing

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws