dinsdag, 17 februari 2015 20:09

Rekenkamer: raad Schiedam moet meer initiatief nemen

Nadat eerder al het rapport was aangeboden in Vlaardingen heeft de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen op 17 februari 2015 het rapport "De raad in positie" aangeboden aan de gemeenteraad van Schiedam. Het onderzoek richt zich in het geheel op de kaderstellende en controlerende rol van de raad rondom Jeugdzorg.

Voor het eerst brengt de RKC een onderzoek uit met uitsluitend conclusies en aanbevelingen gericht aan de raad. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek in Schiedam liggen in het verlengde van degene uit het onderzoek in Vlaardingen, waarvan het rapport op 5 februari jl. is gepubliceerd. Zo is onder meer aangegeven dat het belangrijk is dat de raad inzicht in de omvang van de problematiek en het gebruik van de zorg in Schiedam krijgt en zich daarover periodiek laat informeren. Daarnaast is het aan de raad om financiële kaders en kwaliteitseisen te stellen en hierover vervolgens afspraken te maken met het college van burgemeester en wethouders. De belangrijkste boodschap ook van dit rapport is dat de raad, meer dan tot nu toe het geval is, initiatief zou moeten nemen in het formuleren van onderwerpen waarover hij informatie wenst te ontvangen van het college. De raad is aan zet. De titel van het rapport 'De raad in positie' geeft deze boodschap kernachtig weer. Het college van burgemeester en wethouders heeft in een reactie aangegeven dat het rapport goede aanknopingspunten biedt voor de gemeenteraad.

 

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws