vrijdag, 25 april 2014 15:05

Restauratie Zakkendragershuisje van start

Een van de meest markante Schiedamse monumenten wordt vanaf deze week door de gemeente Schiedam gerestaureerd. Het zakkendragershuis, van oudsher de thuisbasis van het zakkendragersgilde, ondergaat een grondige restauratie van het casco. Hoewel niet direct zichtbaar, liet de onderhoudstoestand van het Zakkendragershuis te wensen over. Door het gebruik van een verkeerde voegmortel ontstonden problemen met het natuurlijke vochttransport door het gebouw en dat leidde tot schade aan metselwerk en balklagen. "Het is natuurlijk fantastisch dat dit bijzondere monument nu wordt gerestaureerd en wij zijn erg blij met de bijdrage die hiervoor vanuit de provinciale erfgoedregeling beschikbaar is gekomen", aldus Peter Groeneweg, wethouder monumenten.

De restauratie van het Zakkendragershuis is mede gefinancierd vanuit de erfgoedlijn trekvaarten, onderdeel van het erfgoedprogramma van de provincie Zuid-Holland. Binnen de provinciale erfgoedlijnen worden monumentale objecten die deel uitmaken van een groter geografisch geheel en van een gezamenlijke ontstaansgeschiedenis, met elkaar verbonden. Bij de erfgoedlijn trekvaarten wordt ingezet op de versterking, behoud en beleving van de belangrijke water infrastructuur langs de Schie, Vliet en Haarlemmer Trekvaart. "Het Schiedamse Zakkendragershuis is een bijzonder rijksmonument dat nadrukkelijk een schakel vormde in het vervoersbewegingen door onze provincie", aldus Anne-Marie van Brecht, projectleider bij de provincie. "Schiedam is niet de enige stad met een dergelijk gebouw, maar heeft als enige nog een actief zakkendragersgilde. Dat maakt dit project des te aantrekkelijker, omdat wij ook willen inzetten op de zichtbaarheid en de beleving van de geschiedenis van onze trekvaarten".

Het Zakkendragershuis uit 1725 diende als gildehuis voor het Zakkendragersgilde Sint Anthonis. De zakkendragers mogen sinds 1465 goederen lossen in de stad, aangevoerd via Schie en Nieuwe Maas. Het gilde en het Zakkendragershuis vormden daardoor een belangrijke schakel in de Schiedamse economie. Met de klok in het daktorentje werden de zakkendragers opgeroepen voor laden en lossen van goederen. Voor de verdeling van het werk werd 'gesmakt': de mannen lieten dobbelstenen vallen door een trechter en wie het hoogste aantal ogen gooide, kreeg het beschikbare werk. Ondanks de toenemende industrialisatie en mechanisering in de negentiende eeuw, bleven de zakkendragers onmisbaar voor het transport van producten. Het Schiedamse Zakkendragersgilde is het enige nog bestaande gilde van zijn soort in Europa.

De restauratie neemt naar verwachting drie maanden in beslag. De gemeente wil komen tot een passende en zo rendabel mogelijke herbestemming van dit bijzondere object, waarbij toegankelijkheid en beleving aandacht krijgen. Peter Groeneweg: "restauratie van onze monumenten is geweldig, maar het is net zo belangrijk dat het pand een goede functie krijgt, dus daar wordt vanzelfsprekend aan gewerkt".

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws