vrijdag, 13 november 2015 10:55

Restauraties van de Beurssluis en Appelmarktbrug gevierd door stad en provincie

Op 12 november jl. ontving wethouder Marcel Houtkamp gedeputeerde Rik Janssen voor een informatieve wandeling langs diverse restauratieprojecten in Schiedam, waarbij de provincie als subsidiegever nauw betrokken is. De succesvolle restauraties van de Appelmarktbrug en de Beurssluis werden hierbij gevierd.
Binnen de provinciale erfgoedlijn wordt ingezet op de versterking, behoud en beleving van de belangrijke historische infrastructuur over het water van de Schie, Vliet, Delflandse- en Haarlemmer Trekvaart. De Appelmarktbrug en de Beurssluis worden gezien als belangrijke waterstaatkundige elementen van die trekvaartverbinding. Voor de restauraties van deze historische beeldmerken werd subsidie verleend vanuit de erfgoedlijn trekvaarten.

Tijdens de wandeling werd ook een informatievenster onthuld op het brugwachtershuisje van de Ooievaarsbrug. Het initiatief daartoe is genomen door de Stichting Brugwachtershuisjes.

De gedeputeerde beëindigde zijn rondgang in de Havenkerk, die een reguliere provinciale subsidie ontving voor de restauratie van het interieur. Aan deze restauratie wordt op dit moment met de terugplaatsing van het orgel de laatste hand gelegd.

Rik Janssen benadrukte tijdens zijn bezoek de meerwaarde van de erfgoedlijnen, waarin individuele erfgoedprojecten onderdeel worden van het overkoepelende verhaal van de historische trekvaarten en de betekenis daarvan voor de economische ontwikkeling van de Zuid-Hollandse steden. Ieder project is een bouwsteen om dat belangwekkende verhaal tastbaar en beleefbaar te maken. Schiedam toont zich met zijn projecten een goede partner.

Achtergrond informatie

De Appelmarktbrug over de Lange Haven en stamt uit 1859. In 1777 werd op deze plek een houten voorganger aangelegd. Deze brug verving twee andere bruggen over de Lange Haven. Het toenmalig stadsbestuur vond het van belang dat de scheepvaart minder werd gehinderd. In 1859 werd de brug vervangen door het huidige ijzeren exemplaar. Daarmee is het een van de vroegst bewaarde voorbeelden van een dubbele hameibrug in dit materiaal.

De Beurssluis werd in 1778 en 1779 aangelegd in opdracht van het Schiedamse stadsbestuur. De sluis ligt in de Dam, waaraan Schiedam haar bestaan en haar naam aan ontleend. De sluis verving de even verder gelegen ‘Oude Sluis’, die bouwvallig was geworden. Voor de aanleg werden diverse huizen gesloopt, zodat een enorme keer- en schutsluis kon worden aangelegd. De Nieuwe Sluis was vele malen groter dan zijn voorganger, een indicatie van het toenemende scheepvaartverkeer in Schiedam in deze periode dankzij de bloei van de jeneverindustrie.

Rijksmonumenten met een directe relatie met de belangrijke historische infrastructuur over het water van de Schie, Vliet en Haarlemmer Trekvaart komen voor subsidie in aanmerking, maar ook projecten die de beleving van de trekvaart versterken of de geschiedenis daarvan vertellen.

Restauraties van de Beurssluis en Appelmarktbrug gevierd door stad en provincie

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws