maandag, 06 april 2015 10:58

ROGplus vergadert in het openbaar

Op donderdag 9 april 2015 vergadert het bestuur van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Op de agenda staat de vaststelling van de jaarstukken 2014. Geïnteresseerden kunnen deze openbare vergadering bijwonen als toehoorder. De vergadering begint om 9.00 uur in het pand van ROGplus aan de Uiverlaan 20b in Maassluis. De vergaderstukken liggen ter inzage bij de receptie van ROGplus.

ROGplus is het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer informatie over ROGplus staat op www.rogplus.nl.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws