dinsdag, 19 juli 2016 10:37

Salon van alle tijden

nieuwe stadsblad

Schiedam - Stichting KunstWerkt houdt van 4 t/m 25 september 2016 een jubileumtentoonstelling met de titel 'Salon van alle tijden'. De Schiedamse kunstenaarsclub bestaat in 2016 25 jaar.

Opgericht in 1991 kan gesteld worden, dat de opeenvolgende deelnemers en besturen van de stichting KunstWerkt er tot op heden in geslaagd zijn een levendig kunstklimaat in de binnenstad van Schiedam en de regio te realiseren. Kunstwerkt wil dat graag in de toekomst continueren.

Het beheren van een expositieruimte is de kernactiviteit van Stichting KunstWerkt. Na de mooie jaren in Pand Paulus heeft zij haar nieuwe locatie gevonden in het cultureel centrum Ruimte in Beweging. Stichting KunstWerkt hoopt op een jarenlange creatieve samenwerking met de organisatie van Ruimte in Beweging. Zij gaat uit van een positief effect van toekomstige kruisbestuivingsprojecten.

Er zijn dan ook veelbelovende plannen voor dit nieuwe samenwerkingsverband.

Het is dan ook met gepaste trots dat Stichting KunstWerkt iedereen van harte uitnodigt voor de jubileumexpositie 'Salon van alle tijden'.

Zondag 4 september
vanaf 13.00 uur Expositiezaal open
16.00 - 19.00 uur Openingsreceptie
De opening wordt verricht door oud-wethouder Luub Hafkamp en
geopend met een dansperformance van Liat Magnezy.
De oud-voorzitters van Stichting KunstWerkt geven acte de présence.

Zondag 25 september
16.00 - 17.00 uur Finissage

Openingstijden vrijdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Meer informatie www.stichtingkunstwerkt.nl of www.facebook.com/stichtingkunstwerkt 

Salon van alle tijden

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws