maandag, 03 juli 2017 15:29

Schadeclaim Wilma Verver ook in hoger beroep afgewezen

Schiedam - De reacties die BING op zijn website plaatste naar aanleiding van uitlatingen van oud-burgemeester Verver van Schiedam zijn “vooralsnog niet onrechtmatig”. Dat zegt de voorzieningenrechter van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat meldt de website accountant.nl.

Het is de zoveelste nederlaag in de rechtszaal voor de familie Verver. De website accountant.nl geeft een mooie opsomming van alle uitlatingen van en over de Ververs in de rechtbank maar ook in rapporten, op websites, in kranten, en in radio en Tv-programma's. 

'In 2011 onderzocht toenmalig forensisch registeraccountant en directeur van BING onder meer of de burgemeester van Schiedam voldoende professioneel had gehandeld. In zijn rapport concludeerde hij dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik en belangenverstrengeling. De ontslagen burgemeester Verver keerde zich tegen de inhoud van het rapport en tegen het gebrek aan hoor en wederhoor. De Accountantskamer verklaarde haar klacht ongegrond. In hoger beroep veroordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven het gebrek aan hoor en wederhoor wel degelijk - althans in één van de zeventien onderzochte dossiers. Het college legde de onderzoeker een berisping op.

In de tussentijd geeft Verver een interview aan de Volkskrant, waarin zij zich negatief uitlaat over BING. Het bureau schrijft daarom in een reactie op zijn website onder meer dat alle tuchtklachten die Verver tegen de voormalig directeur van BING heeft ingediend ongegrond zijn verklaard. Na de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven liet radioprogramma Dit is de dag en tv-programma Brandpunt Verver aan het woord. BING stuurde Brandpunt een verklaring toe die verscheen op de site van BING en die van het programma. Daarin schrijft het bureau onder meer dat:
het zeventien dossiers heeft onderzocht;
Verver op één onderdeel van de conclusies gelijk heeft gekregen van het college;
de conclusies over het handelen van BING in de andere zestien dossiers, zoals over belangenverstrengelingen en machtsmisbruik, overeind staan;
het college de klachten over de onderzoeksmethodiek, zoals het gebruik van interviews, ongegrond heeft verklaard.

Vooralsnog niet onrechtmatig
Verver wil dat BING de verklaringen rectificeert of verwijdert en begint een kort geding. De Rechtbank Midden-Nederland wijst haar eis om formele redenen af. In hoger beroep vangt Verver opnieuw bot. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt de verklaringen “vooralsnog niet onrechtmatig”. Vooralsnog wil zeggen dat de rechter er in een bodemprocedure anders over kan denken. De vraag is echter of Verver nog zo’n bodemprocedure begint na de uitspraak van het gerechtshof.

Het hof vindt:
de verklaring mede gezien de uitspraken van Verver in het interview “vooralsnog niet onrechtmatig”;
het “van wezenlijk belang” dat Verver in het radio-interview zei dat het onderzoek van BING na de uitspraak van het college naar de prullenbak kan;
het “niet onbegrijpelijk” dat BING de uitspraak van het college in de tweede verklaring niet zakelijk weergeeft, maar zijn visie geeft op de uitspraak;
de vermelding dat de conclusies in de andere zestien dossiers overeind staan “niet onjuist”;
het niet onjuist dat BING schrijft dat het college de klacht over de onderzoeksmethodiek ongegrond heeft verklaard;het niet op voorhand uit te sluiten dat de onderzoeksresultaten en conclusies in de zestien andere dossiers mogelijk anders zouden zijn geweest als de onderzoeker hoor en wederhoor had toegepast en deskundig en zorgvuldig had gehandeld, “maar het hoeft niet”;
dat een kort geding als dit zich er niet voor leent om daarop nader in te gaan.

Ook de eerste verklaring – dat de Accountantskamer alle onderdelen van de klacht van Verver ongegrond had verklaard - is niet onrechtmatig. BING plaatste die op zijn website vóórdat het college in hoger beroep uitspraak had gedaan. De verklaring was op dat moment niet onjuist.

Schadeclaim Wilma Verver ook in hoger beroep afgewezen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws