donderdag, 29 september 2016 20:17

Schiedam behandelt begroting

Schiedam - De gemeenteraad van Schiedam behandelt op 8 november de begroting van de stad. ‘En nú doorzetten’ is het thema van de begroting 2017.

Alle plannen van de in juni gepresenteerde Zomernota kunnen volgens de gemeente volgend jaar worden uitgevoerd. Het college wil de komende twee jaar duidelijke beleidskeuzes maken die bijdragen aan de sociale stijging van Schiedammers en de sociaal-economische ontwikkeling van de stad. Uitgangspunt daarbij is een solide meerjarige financiële positie.

Belangrijkste opgaven

Met de Zomernota 2017 presenteerden burgemeester en wethouders in juni de plannen voor het volgende jaar. Het college gaf toen al aan dat nu het kantelmoment is om Schiedam naar een bestendige toekomst te leiden en te zorgen dat de stad goed in balans blijft. Aanleiding was de jaarlijkse monitor van de gemeente, die inzicht gaf in de belangrijkste opgaven.

Aan de ene kant bieden verschillende ontwikkelingen kansen voor de economische groei van Schiedam. Aan de andere kant zorgt het onevenwichtige woningaanbod in de regio voor een onevenredige instroom van lagere inkomensgroepen in Schiedam en het vertrek van mensen met een midden- en hoger inkomen. Op de langere termijn kan de druk op de sociale voorzieningen hierdoor toenemen. Daarom is nu het moment om te handelen.

Wethouder Nathalie Gouweleeuw: “Doorzetten betekent dat we afmaken wat in gang is gezet én dat we nú ruimte maken voor de belangrijkste opgaven van Schiedam. We brengen in kaart welke ontwikkelingen er aankomen. En hoe we financiële ruimte vrijmaken om daar goed op in te spelen.”

Investeren

De begroting heeft een omvang van ruim 291 miljoen euro. Bij de vaststelling van de Zomernota 2017 heeft de raad de kaders meegegeven voor de Begroting 2017. De twee belangrijkste opgaven zijn sociale stijging van Schiedammers en een sterkere economische ontwikkeling van de stad. Meer gebruikmaken van burgerkracht, meer gezonde Schiedammers en een betere, laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning zijn de inzet. Daarnaast leidt een goede mix van goedkope, middeldure en dure woningen tot een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Het college stelt de raad voor 3 miljoen euro uit te trekken om oude woningen te slopen en ze te vervangen door nieuwe. Verder wordt de succesvolle aanpak op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voortgezet.

Ook stelt het college voor te investeren in een vitalere binnenstad, de ontwikkeling van een duurzame en innovatieve haven en een duurzamere en gezondere leefomgeving. Het bestuur zet verder in op een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven en een sterker imago van Schiedam.

De moties, die de gemeenteraad bij de vaststelling van de Zomernota 2017 aannam, zijn in de begroting uitgewerkt. Zo wordt de hondenbelasting in 2017 en 2018 verlaagd.

 

Schiedam behandelt begroting

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws