dinsdag, 04 juli 2017 14:06

Schiedam bestrijdt reuzenberenklauw en Japans knoopkruid

Schiedam - De gewone berenklauw is een plant die van nature voorkomt in Nederland en is niet giftig. De reuzenberenklauw is een exoot en kan bijzonder nare reacties op de huid van mens en dier veroorzaken. Momenteel groeien de planten erg snel en worden ze zoveel mogelijk handmatig bestreden.

Ook Japans knoopkruid, een sterk woekerende exoot, wordt bestreden. Belangrijk is dat de afgestoken wortelstokken weggegooid worden bij het restafval om te voorkomen dat ze de omzetting van gft-afval naar compost overleven. De gemeente is bezig om een effectief bestrijdingsplan voor deze plant op te stellen.

Hoe ziet een reuzenberenklauw eruit?
De reuzenberenklauw is een 90-200 cm hoge plant, die veel langs dijken en wegen voorkomt maar ook in bosplantsoen en grasvelden. De plant is ruw behaard en heeft drievoudig gelobde bladeren. De stengel is kantig en gegroefd. De reuzenberenklauw bloeit van juli tot oktober met witte bloemen in grote schermen.

Het sap van de plant bevat stoffen waar men voor moet oppassen. Blootstelling aan zonlicht na contact met het sap kan bij sommige mensen binnen 24 uur rode jeukende vlekken veroorzaken,  gevolgd door zwelling en blaarvorming. Het letsel kan eruitzien als een brandwond en het kan twee weken duren voordat het genezen is. Bij sommige mensen kunnen deze brandwonden zeer extreme vormen aan nemen en leiden tot hoge koorts en ernstige schade aan de huid. Als litteken kan er een bruinverkleuring optreden. Wanneer het sap in de ogen komt, kan dit tot blindheid leiden.

Hoewel de gemeente haar best doet om de planten zo veel mogelijk te verwijderen is dit gezien het grote aantal plekken en de gekozen prioriteiten niet overal haalbaar. Prioriteit hebben de speelplaatsen en wandelpaden en in tweede instantie de honden uitlaatplaatsen. De planten worden bestreden door uitsteken en maaien. De plant maakt een nieuwe scheut op de resten van de wortel, waardoor herhaald bestrijden noodzakelijk is.

Vermijdt contact met het plantensap
Als voorzorgsmaatregel moet dus elk contact met het plantensap vermeden worden. Als dit toch gebeurd is, moet het sap zo snel mogelijk afgespoeld worden met veel koud water en moet blootstelling aan zonlicht, maar ook de zonnebank, van de huiddelen die in contact geweest zijn met het sap minstens 48 uur vermeden worden.

Kinderen kennen de risico’s niet en kunnen in contact komen met de plant bij het spelen. Het is verstandig om regelmatig te controleren of zij in contact zijn gekomen met de plant.

Ook voor een hond geldt dat deze niet in contact mag komen met het sap. Zeker de neus van de hond is hier erg gevoelig voor. Als de hond door rollen of vrij lopen in contact is gekomen met de berenklauw moet ook ruim met koud water gespoeld worden en moet de hond uit de zon gehouden worden.

Hoe ziet Japans knoopkruid eruit?
27.japansknoopkruid
Japanse knoopkruid/duizendknoop wortelt diep en is een vaste plant met knoppen om de 10 á 15 cm. De stengel is hol en kan tot wel 4 meter lang worden. In de winter sterft hij af, maar onder de grond gaat hij door met wortelstokken. De plant groeit in dichte bossen. Bloei met witte trossen van kleine witte bloemen. De plant groeit door funderingen van huizen en door asfalt heen en breekt zelfs betonplaten. Voor dieren en insecten is Japans knoopkruid oninteressant.

Japans knoopkruid bij het restafval

De enige methode om de plant kwijt te raken is telkens weer de bovengrondse delen weg te halen en bij het restafval weg te gooien. De plant is moeilijk te bestrijden want elk stukje dat achterblijft groeit onmiddellijk weer uit tot een nieuwe plant. Daarom is het belangrijk dat de verwijderde stengels en wortels worden weggegooid bij het restafval waar ze worden verbrand. Gft-afval wordt omgezet in compost, de plantresten overleven dit proces en komen zo opnieuw ergens in de grond terecht waar ze gaan wortelen en woekeren.

Schiedam bestrijdt reuzenberenklauw en Japans knoopkruid

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws