donderdag, 19 mei 2016 13:37

Schiedam betaalt al wel btw over vrij reizen minima

Schiedam - De gemeente Schiedam betaalt, anders dan andere gemeenten, al wel btw voor het vrij reizen van minima. Dat betekent dat de gemeente Schiedam hiervoor geen naheffing van de Belastingdienst verwacht zoals nu Capella ad IJssel wel heeft ontvangen. 

In Capelle ad IJssel dreigt het vrij reizen voor ouderen daardoor te moeten verdwijnen meldde het AD vanmorgen. "Bij het vaststellen van de regeling door de gemeenteraad in 2015 is bij het berekenen van de kosten al rekening gehouden met het afdragen van BTW over de reiskosten." aldus de gemeente Schiedam.

Veel belangstelling voor vrij reizen

In het afgelopen jaar heeft al 94 procent van het destijds verwachte aantal mensen gebruikgemaakt van de mogelijkheid vrij te reizen via de lijnen van de RET. De gemeente Schiedam biedt haar inwoners met een minimuminkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm die mogelijkheid sinds 1 juli 2015.

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om volwaardig te kunnen participeren binnen de maatschappij. Een laag inkomen kan een belemmering zijn voor maatschappelijke deelname. Door vrij reizen aan te bieden, kunnen mensen weer meedoen. Vooraf werd verwacht dat ruim 5.000 mensen gebruik zouden maken van deze mogelijkheid. Na bijna een jaar is dit aantal zo goed als gehaald. Ruim de helft van de opgehaalde passen wordt gebruikt door volwassenen. De overige passen worden gebruikt door kinderen, jeugd en senioren; elke groep is goed voor ongeveer 15 procent van de passen. Deelnemers aan de regeling maakten in totaal ruim 900.000 ritten. In 2017 zal worden onderzocht in welke mate vrij reizen bijdraagt aan maatschappelijke deelname. De regeling Vrij reizen voor minima geldt nog tot april 2018.

Meedoen

Schiedam is een van de eerste gemeenten in Nederland waar de regeling geldt voor een brede groep minima en niet alleen voor bijvoorbeeld mensen van 65 jaar en ouder. Het beleid van de gemeente Schiedam is al lange tijd gericht op het doorbreken van afhankelijkheid en het bevorderen van participatie, zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare Schiedammers. Ook voor kinderen is meedoen heel belangrijk. Sociale uitsluiting ten gevolge van armoede op jonge leeftijd is funest voor de samenleving, omdat dit gevolgen heeft voor de toekomst van deze kinderen.

Aanvragen

Voor vrij reizen komen inwoners van Schiedam in aanmerking, die een inkomen hebben tot 110 procent van de bijstandsnorm. Mensen die hieraan voldoen en een uitkering van de gemeente ontvangen, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, krijgen automatisch schriftelijk bericht. Andere minima kunnen zelf een aanvraag doen. Op de website van de gemeente Schiedam is alle informatie hierover te vinden via www.schiedam.nl/vrijreizen.

 

Schiedam betaalt al wel btw over vrij reizen minima

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws