dinsdag, 20 december 2016 20:22

Schiedam en Delfland werken samen aan versterking water en klimaat

Schiedam - De gemeente Schiedam en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben afspraken gemaakt over het samenwerken aan goed waterbeheer. Die afspraken zijn vastgelegd in de Wateragenda Schiedam 2016-2020. Dat moet leiden tot acties op het gebied van het verminderen van de wateroverlast, het vergroten van de aantrekkelijkheid van het water en het verhogen van het waterbewustzijn bij Schiedammers. Namens de gemeente ondertekende wethouder Alexander van Steenderen op maandag 19 december de wateragenda. Namens het Hoogheemraadschap van Delfland hoogheemraad de heer Hans Middendorp.

Wethouder Van Steenderen: “De gemeente en het hoogheemraadschap werken al nauw samen in het waterbeheer, elk vanuit eigen taken en verantwoordelijkheden. Zij stellen elk eigen plannen op. De wateragenda is bedoeld als een 'kapstok' om in de uitvoering de verschillende taken samen te brengen en om de samenhang tussen alle maatregelen te behouden.” De Wateragenda Schiedam 2016-2020 houdt rekening met alle recent opgedane inzichten. De wateragenda wordt jaarlijks doorgenomen en zo nodig up-to-date gemaakt.

Wateroverlast
Wateroverlast hangt voor een belangrijk deel samen met klimaatverandering. Vanaf 2014 hebben zowel Schiedam als Delfland naar aanleiding van de regelmatig terugkerende wateroverlast sterker ingezet op het verminderen van wateroverlast bij hevige regenbuien. Wethouder Van Steenderen: “Samen met bewoners werken gemeente en hoogheemraadschap op dit moment aan de aanpak van de wateroverlast in West, Bijdorp en Oost. Niet alleen het beheersen van overlast krijgt aandacht, ook het voorkomen ervan. We werken de komende jaren aan een strategie om de stad bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Schiedam zal ook hierin samen optrekken met het hoogheemraadschap.”

Beter en schoner water
De afgelopen jaren zijn de gemeente en het hoogheemraadschap steeds intensiever gaan samenwerken. Beide partijen hebben zich ingespannen om het watersysteem en de waterketen van Schiedam verder te verbeteren, ondermeer binnen samenwerkingsverband OAS De Groote Lucht. Samen zetten ons in op het ontvlechten van schoon en vuil water, nu en in de toekomst. Het rioolstelsel is technisch op orde. De achterstand in baggerwerk is weggewerkt.
Schiedam en Delfland werken samen aan versterking water en klimaat

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws